• computer_gra_dydaktyczna_prl_1computer_gra_dydaktyczna_prl_1
  • computer_gra_dydaktyczna_prl_2computer_gra_dydaktyczna_prl_2
  • computer_gra_dydaktyczna_prl_3computer_gra_dydaktyczna_prl_3
  • computer_gra_dydaktyczna_prl_4computer_gra_dydaktyczna_prl_4
  • computer_gra_dydaktyczna_prl_5computer_gra_dydaktyczna_prl_5

KOMPUTER Gra planszowa Instrukcja
Plansza do gry , Komputer" jest jak gdyby najprostszym modelem elektronowej maszyny matematycznej. Dwóch zawodników przystępujących do gry otrzymuje po sześćdziesiąt pionków odmiennej barwy. Gra polega na możliwie najdokładniejszym „zaprogramowaniu planszy komputera: wyszukaniu dziesiątek. W grze obowiązują następujące reguły:
Każda dziesiątka musi składać się z sumy cyfr występuiących na trzech sąsiadujących polach (a więc na polach stykających się ze sobą krawędziami lub narożnikami).
Zawodnik rozpoczynający grę może postawić swój pionek w dowolnym miejscu – ale już w tym ruchu powinien zdobyć dziesiątkę. Następnie wykonuje ruch jego przeciwnik. Obydwaj zawodnicy grają tak dlugo, dopóki nie wyczerpią się wszystkie możliwości wyłonienia poszukiwanych wartości.
W każdym ruchu pionek ustawia się na liczbie kończącej znalezioną dziesiątkę lub ją rozpoczynającej, ale nigdy środkowej. Na rysunku (w dolnej jego części) pokazujemy trzy różne przykłady zaliczania dziesiątek. Pierwszy złożony z liczb 2+1+7, drugi – składający się z 2+3+5, oraz trzeci 2+1+7. Naturalnie na planszy takich możliwości jest znacznie więcej.
Poszukując dziesiątek można stawać na polach, których cyfry są częściami składowymi wcześniej utworzonych kombinacji; nie wolno tylko wstępować na pola zajęte przez pionki własne lub partnera.
Wygrywa zawodnik, który ustawił więcej pionków na planszy, czyli zdobył więcej dziesiątek.
Oczywiście może się zdarzyć, że obydwaj zawodnicy osiągną taki sam wynik. W tym przypadku należy jeszcze obliczyć tzw. małe punkty (dużymi są dziesiątki), uzyskane przez podsumowanie cyfr przykrytych pionkami. Remisem partia kończy się dopiero wówczas, gdy zarówno ilość dużych, jak i małych punktów u obu zawodników gry będzie jednakowa.
Strategia gry jest niezwykle prosta. Polega ona na uważnym, ale możliwie szybkim wyszukiwaniu od samego początku gry, takich pól na planszy, które nadają się do przykrycia pionkami (pola z najwyższymi cyframi).
Dwa przykłady w prawym górnym rogu rysunku pokazują najmniej i najbardziej „opłacalne rozwiązania: postawienie pionka na cyfrze 1 przy dziesiątce 1+2+7 jest mało opłacalne, podczas gdy cyfra 8 przy dziesiątce 1+1+8 daje zawodnikowi najwięcej punktów.
Dopiero kiedy wyczerpią się możliwości zdobycia największej ilości punktów w początkowych ruchach, należy przejść do zbierania punktów o niższych wartościach.
.