Stare Graty - przedmioty z PRL, gry planszowe

LOTERYJKA HISTORYCZNA
1000-LECIA
OPIS GRY
Gra składa się z następujących elementów: 1. 8 barwnych mapek Polski podzielonych na kwadratowe pola.
Na każdej mapce jest 6 pól w kolorze żółtym z niebieska tarcza na których umieszczono znana z historii Polski nazwy miejscowości, oraz związane z nimi dały wydarzeń historycznych (na przestrzeni 1000lecia). Nazwy miejscowości umieszczono na żółtym tle, a daty historyczne na brązowej tarczy. 2. 48 kartoników, na których wydrukowano daty, nazwy miejscowości,oraz treść wydarzeń historycznych, Wielkość poszczególnych kartoników, pokrywa się z wielkością pól zaznaczonych na mapkach.

ZASADY GRY:
Gre przeznaczona jest w zasadzie dla młodzieży od klasy V. Jeden z uczestników prowadzi grę. Rozdaje mapki (po jednej, lub dwie w zależności od ilości osób grających), a przed sobą układa stos kartoników. Następnie wycigga po jednym kartoniku i odczytuje z niego treść wydorzenia historycznego. Pozostali uczestnicy kojarzą odczytaną treść z miejscowościami i datami rozmieszczoymi na swych mapkach. Ten na czyjej mapce znajduje się odpowiednia miejscowość, oraz data - zgłasza się i otrzymuje kartonik, którym przykrywa właściwe pole. Jeśli ktoś nie potrafi odgadnąć z jaką miejscowością, względnie datą wiąże się to wydarzenie, wówczas prowadzacy grę dopowiada nazwę miejscowości, względnie datę, a następnie wręcza kartonik.
Uczestnicy gry uzyskują następujące punkty: 1. Za mylne zgłoszenie - 2 punkty
Za poprawne zgłoszenie + 2 punkty 3. Za poprawne zgłoszenie po dodatkowym podpowiedzeniu dały wy
darzenia + 1 punkt. 4. Za zgłoszenie po podpowiedzeniu i daty i miejscowości 0 punktów. Po przykryciu przez grających wszystkich żółtych pól mapek, obliczamy wyniki. Wygrywa ten kto pierwszy uzyska największą ilość punktów.

 

 

Pin It

Komentarze obsługiwane przez CComment

nostalgia stronaKoniecznie odwiedź - nostaliga.pl!
Bardzo ciekawie prowadzona strona o dzieciństwie lat 70-80.


 

Stare Graty - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kolekcja gier planszowych PRL, lata 50te-90te.
Stare zabawki, antyki i starocie.
Pamiątki z dawnych lat. Skup antyków i staroci.