GRA PLANSZOWA DRABINKA ORTOGRAFICZNA
Gra planszowa przeznaczona jest dla dzieci w wieku 7 - 9 lat. W grze może brać udział 2-4 dzieci. Gra składa się z planszy i 4 pionków.
1. Każdy ustawia swój pionek na starcie i aby rozpocząć rajd po drabince musi
dotrzeć do kółka oznaczonego literą A, tzn. wyrzucić kostką 5 oczek. 2. Gdy znajdziesz się w kółku A kolejny rzut kostką wskaże wam miejsce
(1, 2, 3, 4, 5, 6), na których macie stanąć. Miejsce to stanowi przymusowy
wybór drogi w kierunku do mety. 3. Następnie każdy porusza się po szczeblach drabinki w kierunku, który sam
uzna za najbliższą drogę do mety, za każdym razem przesuwając się o tyle
szczebli ile oczek pokaże kostka. 4. Każde kółko z literą należy traktować jako jeden szczebel i jeśli po drodze
staniecie w takim kółku, wykonajcie odpowiednie polecenie. Kto nie będzie
umiał wykonać polecenia traci rzut kostką. 5. Jeżeli dwa pionki znajdą się na tym samym polu nie zbijają się. Polecenia: B – wymień nazwy 2 ptaków, które w nazwie mają literę „6"

 

  • drabinkaortograficzna_2drabinkaortograficzna_2
  • drabinkaortograficzna_3drabinkaortograficzna_3
  • drabinkaortograficzna_4drabinkaortograficzna_4
  • drabinkaortograficzna_5drabinkaortograficzna_5
  • drabinkaortograficzna_6drabinkaortograficzna_6
  • drabinkaortograficzna_7drabinkaortograficzna_7