ZASADY GRY
wersja - dla dzieci młodszych Pierwsza wersja rozgrywki to zwykła tradycyjna loteyjka dla dzieci młodszych, które w tej grze poznają kształty sześciu kontynentow. W rozgrywce może brać udział dwoje, troje lub sześcioro dzieci. W zależności od ilości dzieci biorących udział w grze, rozdaje się plansze – przy dwojgu po trzy plansze, przy trojgu dwie, a przy sześciorgu po jednej planszy. Małe kartoniki tasuje się i kładzie na stole zadrukowanymi stronami do dołu. Rozgrywkę rozpoczyna dziecko siedzące po lewej stronie gracza, który rozdal plansze. Rozpoczynający grę odkrywa jeden z leżących na stole kartoników i sprawdza czy rysunek jest fragmentem jego planszy. Jeżeli tak, to uklada kartonik na właściwym miejscu na swojej planszy, a jeżeli nie, to odkłada go pod spód kartonikow leżących na stole. Wygrywa to dziecko, które pierwsze nakryje małymi kartonikami swoją lub swoje plansze.
II wersja - dla dzieci starszych Druga wersja rozgrywki przewidziana jest dla dzieci starszych wymaga bowiem pewnego zasobu wiadomości z geografii. Dla większego zainteresowania grających jest to rozgrywka punktowana. W tej rozgrywce, tak jak w wersji pierwszej moga brać udział dwie. trzy lub sześć osób z tym, że, jeden z graczy jest prowadzącym grę. Rozdaje on potasowane plansze następnie tasuje małe kartoniki, kładzie je zadrukowanymi stronami do dołu, po czym wyciąga po jednym kartoniku z tego stosu pokazując go grającym. Ten z graczy, który stwierdzi że pokazany kartonik jest częścią skladową jego planszy, musi odpowiedzieć na trzy pytania: 1. Do jakiego państwa należą stolice uwidocznione na kartoniku? 2. Jakie jest położenie stolicy? 3. Jaki jest język urzędowy państwa? Za poprawne odpowiedzi otrzymuje po 2 punkty, za odpowiedzi dobre na wszystkie trzy pytania otrzymuje dodatkowo premię w wysokości 5 punktów. Za nie prawidłowe odpowiedzi odejmuje się po 4 punkty (-4 pkt), a pytania te przechodzą na następnych graczy, których punktuje się tak samo. Jeżeli zaden z uczestników gry nie da dobrej odpowiedzi, prowadzący grę odczytuje na głos prawidłową odpowiedź zamieszczoną w wykazie stolic. Gra kończy się z chwilą gdy wszystkie pytania będą wyczerpane. Wygrywa ten grający, który zdobędzie największą ilość punktów. Do oznaczenia zdobytych punktów służy załączony bloczek zapisowy.

  • stoliceswiata_gra_prl_edukacyjna_1stoliceswiata_gra_prl_edukacyjna_1
  • stoliceswiata_gra_prl_edukacyjna_2stoliceswiata_gra_prl_edukacyjna_2
  • stoliceswiata_gra_prl_edukacyjna_3stoliceswiata_gra_prl_edukacyjna_3
  • stoliceswiata_gra_prl_edukacyjna_4stoliceswiata_gra_prl_edukacyjna_4
  • stoliceswiata_gra_prl_edukacyjna_5stoliceswiata_gra_prl_edukacyjna_5