POLIGRAFICZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY

„Drukator” Bydgoszcz, ulica Sienkiewicza 39 - Telefon 22-90-46, 47

INSTRUKCJA DO GRY PLANSZOWEJ PT.

Czerwona planeta

Skład gry: plansza 1 kartonik: z 4 plakietkami - statki w kolorze żółtym

4 plakietkami - statki w kolorze czerwonym 4 plakietkami - statki w kolorze niebieskim 4 plakietkami - statki w kolorze zielonym 1 plakietka - czerwona planeta kostka do rzucania.

Gra jest przeznaczona dla dzieci od lat 7.

W grze bierze udział od 2 do 5 osób. Przed przystąpieniem do gry należy pociąć kartonik na plakietki wg linii.

ZASADY GRY Celem grających jest wyłapanie przez czerwoną planetę jak największej ilości statków. Rozgrywkę prowadzi się tyle razy, ile osób bierze udział w grze, by każdy grał czerwoną planetą.

Przed przystąpieniem do rozgrywki, zawodnicy w dowolny sposób losują kolory statków (po 4 szt.), kolejność startu oraz ustalają kto będzie czerwoną planetą. Zawodnicy ustawiają swoje statki na odpowiednich polach w rogach planszy i rzucając kostką poruszają się po zewnętrznej orbicie zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Po każdym rzucie zawodnika przysługuje rzut czerwonej planecie, którą przesuwa się po wewnętrznej orbicie, przechodząc z pola na pole oznaczone cyfrą odpowiadającą ilości oczek wyrzuconych kostką.

Każdy z zawodników po okrążeniu orbity i dotarciu do pola oznaczonego odpowiednim kolorem, przenosi swój statek na planetę w środku planszy, gdzie jest on bezpieczny. Kolejność wprowadzania do gry statków jest dowolna. Zawodnik może równocześnie grać wszystkimi czterema statkami. Jeżeli czerwona planeta zatrzyma się na polu połączonym z poem zewnętrznej orbity na którym stoi statek, wówczas go zabiera.

Gdy wszystkie statki dotrą do planety (poza zabranymi przez czerwoną planetę), wówczas kończy się pierwszy etap gry. Zawodnik grający czerwoną planetą, zapisuje ilość zabranych statków. Teraz czerwoną planetą będzie grał kolejny zawodnik. Gra rozpoczyna się od początku.

Koniec gry następuje wówczas, gdy wszyscy grali już czerwoną planetą. Wygrywa posiadacz największej ilości zabranych statków.

Życzymy przyjemnej zabawy - PSP „Drukator" Bydg. 7224 87 20.000

 

  • czerwonaplaneta2_1czerwonaplaneta2_1
  • czerwonaplaneta2_2czerwonaplaneta2_2
  • czerwonaplaneta2_3czerwonaplaneta2_3
  • czerwonaplaneta2_4czerwonaplaneta2_4
  • czerwonaplaneta2_5czerwonaplaneta2_5
  • czerwonaplaneta2_6czerwonaplaneta2_6