DŻUNGLA
PRZEPISY GRY
...Dżungla" jest gra dla dwu osób. Wynik każdej tej gry nie zależy od szczęścia ani od losu, lecz tylko od umiejętności i uwagi gras ,,Dżungla" jest nie tylko z nazwy grą egzotyczną - przepisy jej powstały w oparciu o dawne, uprawiane od setek lat i ciekawe gry hinduskie, japońskie i chińskie.
Rekwizyly do gry
Specjalna plansza;
szesnaście różnych figur w dwu różnych kolorach dla dwu graczy (w każdym kolorze: słon, lew, tygrys, pantera, goryl, szakal, hiena i mysz);
przepisy gry. Zasady gry Przez losowanie rozstrzygamy, który z dwu partnerów rozpoczyna grę. Przed rozpoczęciem. gry ustawiamy wszystkie figury na planszy na ich stałych miejscach wyjściowych w następujący sposób:
Figury obydwu graczy stoją więc symetrycznie naprzeciwko siebie. Gracze wykonują na zmianę kolejne ruchy. W jednym ruchu wolno przesunąć jedną, dowolnie wybrang swoig figure na pole sąsiednie poziomo lub pionowo, naprzód, do tyłu lub w bok Nie wolno przesuwać figur na ukos. Na jednym polu planszy może stać jedna i tylko jedna figura - nie wolno więc stawiać na jednym polu dwu swoich figur, gdy zaś wchodzimy własną figurą na pole zajęte przez figure przeciwnika, następuje walka zwierząt. W tej walce zawsze wygrywa zwierzę silniejsze, a wiec:
słoń bije lwa, tygrysa, panterę, goryla, szakala, hienę; lew bije tygrysa, pantere, goryla, szakala, hienę i mysz; tygrys bije pantere, goryla, szakala, hienę i mysz; pantera bije goryla, szakala, hienę i mysz; goryl bije szakola, hienę i mysz; szakal bije hienę i mysz; hiena bije mysz.
Mysz jest figura specjalną - bita przez wszystkie niemal inne figury sama jedna i tylko ona bije figurę najsilniejszą - słonia (dawni azjatyccy gracze w „dżunglę" mawiali, że słoń boi się, by mysz nie weszła mu ... do traby). Mysz nie bije słonia tylko wtedy, gdy wyskakuje z wody jeziora. Jeśli na tym samym polu planszy w trakcie gry znajdą się dwie wrogie figury o tej samej sile (dwa słonie, dwie pantery, dwa szakale it. d.), walkę wygrywa zawsze rigura atakujgca, ta, która wchodzi na pole zajęte przez figurę przeciwnika. Wygraną w grze, a więc celem gry jest zajęcie którąkolwiek ze swoich figur, wejście nig do ..jamy" przeciwnika, specjalnie oznaczonego pola planszy po stronie przeciwnika. Nie jest to łatwe, także dlatego, iż z trzech dostępnych stron ,,jamy“ czają się (również inaczej oznaczone) tak zwane pułapki", specjalne pole planszy: każda figura stojąca na tym polu traci swoją całą siłę, staje się słabszą nawet od myszy – lew może na tym polu być zabiły przez hienę, tygrys przez mysz. Figura, która opuszcza pole pułapkowe, znów odzyskuje całą swoją siłę. W dżungli, a więc i na planszy są również przestrzenie wodne - jeziora, odpowiednio oznaczone. Na polach jezior może znaleźć się tylko jedna figura - mysz, inne figury nie mają wstępu na pola jeziora. (Nawiasem mówiąc, nie jest to całkiem zgodne z prawdą, umieją bowiem pływać zarówno tygrys, jak goryl - gra w dżunglę" nie jest jednak odtworzeniem żadnej prawdziwej dżungli, lecz tylko umowa dla zabawy i ma takie właśnie, a nie inne zasady).
Dwie figury mogą wykonywać ruchy specjalne: lew i tygrys umieją mianowicie skakać przez wodę, przez jezioro - z pola tuż przy jednym z brzegów jeziora na pole leżące tuż przy drugim brzegu jeziora, a więc skakać mogą poziomo przez dwa pola planszy lub pionowo przez trzy pola. Nie wolno im skakać przez jezioro wtedy i tylko wtedy, gdy na linii skoku na polach jeziora pływa mysz przeciwnika. Dwie figury myszy mogą walczyć ze sobą w wodzie jeziora. Zgodnie z ogólnymi zasadami gry w tej walce wygrywa mysz atakująca. Przy grze ,,dżungla" każdy z grających sam rozstrzyga, które figury przeznacza do ataku na
jamę" przeciwnika, które zaś do obrony własnej „jamy". Zadną własną figurą nie wolno wchodzić do swojej „jamy" - musi być pusta. Na planszy widoczne jest wszystko, ale trudno przewidzieć zamiary i taktykę przeciwnika, sytuacja zmienia się co chwilę, - dlatego gra w „dżunglę" jest w każdej partii inna, w każdej partii ciekawa.
Zyczę interesującej zabawy.
Opracowal LECH PUJANOWSKI
Opracowanie graflezne SZYMON KOBYLINSKI

 

  • dzungla_2dzungla_2
  • dzungla_3dzungla_3
  • dzungla_4dzungla_4
  • dzungla_5dzungla_5
  • dzungla_6dzungla_6
  • dzungla_7dzungla_7
  • dzungla_8dzungla_8