Stare Graty - przedmioty z PRL, gry planszowe

Zasady gry planszowej
HALMA
Gra planszowa ,,Halma" składa się z planszy i 64 pionków. Jeśli graczy jest dwóch, biorą oni po 19 pionków i ustawiają je w przeciwległych rogach planszy, na polach ograniczonych zieloną linią. W przypadku czterech grających każdy bierze po 13 pionków i umieszcza je na polach narożnych ograniczonych czerwoną linią. Gracze wykonują ruchy kolejno. Celem gry jest przeprowadzenie wszystkich własnych pionków na pola wyjściowe partnera znajdujące się w przeciwległym rogu planszy. Kto pierwszy tego dokona -- Wygrywa partię. W każdym ruchu pionek można przesunąć o jedno pole poziomo, pionowo lub ukośnie. Także w jednym ruchu pionek może przeskoczyć przez jeden lub większą liczbę pionków własnych lub przeciwnika, jeżeli są one ustawione tak, że między pionkami znajduje się po jednym wolnym polu. W trakcie gry pionków nie zbija się. Gracz, którego' pionek zostanie zablokowany na polach wyjściowych przez pionki partnera wchodzące na te pola - przegrywa, w grze czteroosobowej, zostaje wyeliminowany. Ruchy wykonuje się dowolnymi pionkami, jednak w przypadku gdy powstanie moiliwość przeskoczenia pionkiem stojacym na własnym polu wyjściowym pionka przeciwnika, ruch taki wykonuje się w pierwszej kolejności.
 

Pin It

Komentarze obsługiwane przez CComment

nostalgia stronaKoniecznie odwiedź - nostaliga.pl!
Bardzo ciekawie prowadzona strona o dzieciństwie lat 70-80.


 

Stare Graty - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kolekcja gier planszowych PRL, lata 50te-90te.
Stare zabawki, antyki i starocie.
Pamiątki z dawnych lat. Skup antyków i staroci.