Gra przeznaczona jest dla dwóch, trzech lub czterech graczy. Jeżeli w rozgrywce bierze udział dwóch graczy, każdy z nich posługuje się podczas sera det. 2.000,niej dziesięcioma pionkami, jeśli trzech - ośmioma, gdy gra czterech – sześciora pionkami. Przed rozpoczęciem gry należy wszystkie pionki (kwadraciki z liniami) pomieszać. Następnie gracze dobierają odpowiednią liczbę pionków (losów) i umieszczają je na podstawkach tak, aby przeciwnicy ich nie widzieli. Rozpoczynającego grę wyznacza się przez losowanie. Gracze wykonują ruchy naprzemian. Ruch polega na położeniu dowolnego pionka na planszy i zapisania liczby punktów na swoje konto - innymi słowy: przykrycie przez gracza pionkiem pola z liczbą oznacza zdobycie przez tego gracza tej właśnie liczby punktów. W trakcie rozgrywki gracze przedłużają linię dokładając do niej kolejne pionki starając się zdobyć możliwie największą liczbę punktów. W swoim ruchu gracz MUSI poprzez położenie pionka przedłużyć budowaną linię. Grę rozpoczyna się z dowolnie wybranego pola startowego (pole bez liczby) i za rozpoczęcie gracz otrzymuje pięć punktów. Za każde kolejne położenie pionka na takim polu również otrzymuje się pięć punktów. Jeśli gracz nie może zgodnie z zasadami gry wykonać ruchu czyli położyć na planszy pionka musi rozpocząć budowanie nowej linii kładąc dowolnego pionka na dowolnym polu startowym – od tego momentu gracze muszą przedłużać nową linię, budowa starej została zakończona. Grę przerywa się także w momencie niemożności wykonania ruchu przez żadnego z graczy. W grze występują pionki specjalne (z ośmioma liniami). Wyłożenie takiego pionka wiąże się z koniecznością natychmiastowego wyłożenia, w tym samym ruchu jeszcze jednego pionka. Do pionka specjalnego ma prawo dołożyć kolejnego pionka tylko ten gracz, który go wyłożył. Przeciwnik musi dołożyć swego pionka do pionka wyłożonego tuż po specjalnym. Po położeniu pionka na planszę gracz dobiera następnego pionka z wszystkich pionków (gdy wyłożył dwa pionki dobiera dwa), tak aby przed ruchem mieć zawsze liczbę pionków równą tej sprzed rozpoczęcia gry. Grę wygrywa ten z graczy, który w momencie wyczerpania się pionków będzie miał najwięcej punktów.

 

  • lamance_1lamance_1
  • lamance_2lamance_2
  • lamance_3lamance_3
  • lamance_4lamance_4
  • lamance_5lamance_5