ZASADY GRY
Przed przystąpieniem do gry należy wyciąć litery z dołączonych plansz.
W grze może brać udział od dwóch do kilku osób. Jeden z uczestników układa z wyciętych liter dowolne hasło i odwraca je niezadrukowaną stroną do góry.
Celem zabawy jest odgadnięcie tego hasła przez jednego z pozostałych uczestników gry.
Pierwszy z nich kręci kołem i po jego zatrzymaniu się na polu z zaznaczoną ilością punktów podaje dowolną spółgłoskę. Jeżeli występuje ona w haśle - zapisujemy punk. ty, a osoba układająca hasło odkrywa odgadniętą literę (litery - jeśli się powtarza). Gdy podana litera nie występuje w haśle następny zawodnik wykonuje ruch kołem, itd.
Jeżeli grający odgadnie literę, następny ruch należy do niego aż do odgadnięcia hasła lub zatrzymania się koła na polach oznaczonych literami:
B - wówczas grający traci poprzednio zdobyte punkty, a ruch
kołem wykonuje kolejny zawodnik SK - Wówczas grający traci prawo do odgadywania litery i ruch
wykonuje kolejny zawodnik. Jeżeli w trakcie gry zawodnik dojdzie do wniosku, że w haśle nie ma już spółgłosek może podać samogłoskę, uzyskując za jej odgadnięcie punkty.
Samogłoskę można podać także po każdorazowym trafnym podaniu spółgłoski bez kręcenia kołem, lecz w przypadku jej odgadnięcia odejmuje się 50 punktów, a nieodgadnięcie powoduje utratę prawa do następnego ruchu.
Gra jest zakończona po odgadnięciu przez jednego z grających ostatniej litery lub po wcześniejszym odgadnięciu hasła przez zawodnika, który zakręcił kołem i prawidłowo podał jedną z liter.
Grający, który odgadł hasło zdobywa pierwsze miejsce i ewentualną nagrodę ufundowaną przez sponsora zabawy. Następne miejsca zdobywają zawodnicy w kolejności zgodnej z ilością zdobytych punktów.
Grę można przedłużyć układając kilka haseł, a zwycięzcą zostaje zawodnik, który odgadł największą ich ilość.
ŻYCZYMY MIŁEJ ZABAWY I HOJNYCH SPONSORÓW.

 

  • minikolofortuny_1minikolofortuny_1
  • minikolofortuny_10minikolofortuny_10
  • minikolofortuny_2minikolofortuny_2
  • minikolofortuny_3minikolofortuny_3
  • minikolofortuny_4minikolofortuny_4
  • minikolofortuny_5minikolofortuny_5
  • minikolofortuny_6minikolofortuny_6
  • minikolofortuny_7minikolofortuny_7
  • minikolofortuny_8minikolofortuny_8
  • minikolofortuny_9minikolofortuny_9