Stare Graty - przedmioty z PRL, gry planszowe

I N S T RUKCJA DO GRY PLANSZOWEJ DLA MŁODZIEŻY PT. „MIX - MAX”

Sklad gry:

plansza 16 pionków w czterech kolorach - zielonym, czerwonym, żółtym i białym 4 krążki w czterech kolorach j. w. 100 žetonów 5-punktowych

1 kostka do rzucania ZASADY GRY:

W grze biorą udział dwie do czterech osób. Zawodnicy 0trzymują po jednym krążku i po cztery pionki w jednym kolorze.

Na planszy znajdują się zestawy cyfr od 1 do 6. Nad zestawem znajduje się tabelka podzielona na 4 części.

Przed przystąpieniem do gry zawodnicy zakrywają jedną z wybranych cyfr krążkiem, a następnie stawiają na wybraną, liczbę po jednym żetonie. UWAGA! Žetony kładziemy na czerwonym kole w środku planszy.

Następnie jeden z grających rzuca kostką. Jeżeli liczba oczek będzie równa liczbie zakrytej krążkiem, wtedy dany zawodnik staw a pionek na tabelce.

Rozgrywka ta powtarzana jest cztery razy, tak żeby każdy z grających rzucał kostką.

Każde trafienie zaznaczone jest pionkiem.

Za każdym razem zawodnik stawia punkty na wybraną liczbę. Po czterech rozgrywkach przystępujemy do obliczania punktów.

Zawodnik, który ma największą ilość pionków, zabiera wszystkie punkty.

W przypadku, jeżeli zawodnicy mają jednakową ilość pionków, dzielą punkty na równe części.

W razie niepodzielności punktów, reszta punktów zostaje w kasie jako nadwyżka do następnej rozgrywki.

Gra trwa 4 rundy po 4 rozgrywki. Kto w czterech rundach zdobył największą ilość punktów, dosta je jako premię od każdego z grających po 5 punktów. Producent:

Projektant: Spółdzielnia Inwalidów

Zespół Grafiki Użytkowej

 1. 7 Kamienic nr 27 „Przemysłowa"

Częstochowa K a to w i ce ul. Rew. Październikowej 83 C-3 Rybnik 4395-78 30.000

ИНСТРУКЦИЯ

по хранению и применению магнитной ленты

тип A4304-6Б для звукозаписи

 1. Магнитная лента предназначена для записи и воспроизведения звука на четырехдорожечных бытовых магнитофонах,
 2. Магнитная лента должна храниться в первичной упаковке в вертикальном положении при температуре 25+10°С и относительной влажности воздуха 60 + 15 %. Условия хранения должны исключать резкие изменения температуры и влажности.
 3. При хранении, магнитная лента должна находиться на расстоянии не менее одного метра от нагревательных приборов и должна быть защищена от воздействия солнечных лучей и вибраций.
 4. Не допускается хранение ленты вблизи электромагнитных полей (электромагнитов, электромоторов, трансформаторов и т. д.).
 5. Магнитную ленту при длительном хранении рекомендуется один раз в шесть месяцев перематывать для снятия внутренних напряжений в рулоне. .
 6. Применение магнитной ленты должно производиться при температуре окружающего воздуха 25+10°С и относительной влажности воздуха 60+15 %.

Допускается применение магнитной ленты при температуре от минус 10 до плюс 45°С и относительной влажности воздуха до 95 % при температуре 25°С. .

 1. В случае, если магнитная лента подвергалась резким изменениям температуры и влажности, ее необходимо выдержать перед эксплуатацией не менее шести часов в рекомендуемых условиях.
 2. Для получения качественной записи магнитную ленту следует применять на тех магнитофонах, которые рассчитаны на ее применение.

Нагрузка при пуске и остановке лентопротяжного механизма в режиме перемотки не должна превышать 4,0 H, в режиме рабочего хода — 0,6 H, удельное давление ленты на головку не должно превышать 100 г/см2. Толчки и рывки при пуске и остановке лентопротяжного механизма, при перемотке и в режиме рабочего хода недопустимы.

 1. Лента намотана на катушке рабочей стороной внутрь рулона. Рабочую сторону ленты можно легко определить путем удаления ферромагнитного слоя соскабливанием.
 2. В случае обрыва ленты ее необходимо склеивать с помощью склеивающей ленты,

Концы магнитной ленты накладывают друг на друга так, чтобы рабочие слои обеих концов были продолжением друг друга, и разрезают их под углом примерно в 60°. Затем концы ленты прикладывают встык друг к другу и склеивают с нерабочей стороны склеивающей лентой. Излишки склеивающей ленты аккуратно обрезают по ширине магнитной ленты.

в/о «Союзхимэкспорт». ccCP, Москва.

 

 

 

Pin It

Komentarze obsługiwane przez CComment

nostalgia stronaKoniecznie odwiedź - nostaliga.pl!
Bardzo ciekawie prowadzona strona o dzieciństwie lat 70-80.


 

Stare Graty - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kolekcja gier planszowych PRL, lata 50te-90te.
Stare zabawki, antyki i starocie.
Pamiątki z dawnych lat. Skup antyków i staroci.