PLUS - MINUS Gra dla dzieci 7-8 letnich
Instrukcja Gra składa się z planszy, 2 pionków oraz z 2 kartonów z cyframi od 1 do 15. Kartony te należy pociąć na 30 małych kartoników.
W grze może brać udział 2 dzieci. Zawodnicy ustawiają pionki w środku planszy na czerwonych polach ze strzałką, stanowiących start i kierunek wyścigu. Na wstępie zawodnicy wyciągają po jednym kartoniku z cyfrą. Kto wyciągnie kartkę z najwyższą cyfrą - rozpoczyna grę.
Następnie jeden z grających tasuje wszystkie cyfry i rozdaje po 15 sztuk. Kartoniki te każdy układa przed sobą cyfrą do stołu.
Uczestnicy w ustalonej losowaniem kolejności wyciągają od partnera po jednym kartoniku i posuwaja swoje pionki w kierunku oznaczonym strzałką o tyle pól, ile wskazuje cyfra na wyciągniętym kartoniku. Jeśli zawodnik trafi na pole z cyfrą dodatnią, posuwa się dodatkowo do przodu o tyle pól, ile wskazuje cyfra na danym polu, jeśli zaś na pole z cyfrą ujemną cofa się o odpowiednią liczbę pól. Jeśli uczestnik trafi na czerwone pole - traci jeden ruch.
Odkryte kartoniki należy odkładać na jedno miejsce, gdyż w razie potrzeby rozdaje się je ponownie zawodnikom.
Wygrywa ten, kto pierwszy przekroczy metę.
Rozgrywka dla dzieci starszych
Zawodnicy zamiast po jednym - wyciągają po 2 kartoniki na raz, sumują cyfry i posuwają się o tyle pól do przodu. Grający ma prawo wykorzystać tylko jeden kartonik, o ile jest to dla niego korzystniejsze. Poza tym zasady gry pozostają te same.
„Intrografia” Wydz. 3, z. 145/534/77, n. 80.000

 

  • plus_minus_1plus_minus_1
  • plus_minus_2plus_minus_2
  • plus_minus_3plus_minus_3
  • plus_minus_4plus_minus_4
  • plus_minus_5plus_minus_5
  • plus_minus_6plus_minus_6