Instrukcja
do gry planszowej RINGO
Gra „Ringo" jest przeznaczona dla dzieci i młodzieży. Udział w niej biorą dwie osoby. Gra składa się z planszy oraz 11 pionków (4 jasne i 7 ciemnych). Planszę z pionkami przed rozpoczę. ciem gry przedstawia rysunek:
XD
• Grę wygrywają ciemne pionki, jeśli 2 z nich znajdą się na środkowym polu planszy, natomiast jasne pionki wygrywają wtedy, gdy zbiją 6 ciemnych pionków lub tak je zablokują, że nie będą mogły wykonać żadnego ruchu. – Grę rozpoczynają pionki ciemne. - Gracze na zmianę wykonują kolejne ruchy. - Nie wolno przeskakiwać przez pionki własne. - Na jednym polu może znajdować się tylko jeden pionek. - Pionek w jednym ruchu może zbić więcej niż jeden pionek
przeciwnika. - Zbite pionki usuwa się z planszy.
Pionek ciemny wykonuje ruch na sąsiednie wolne pole w kierunku środka koła, na prawo lub na lewo. Pionek ciemny nie może zrobić ruchu do tyłu. Jedynie w wypadku zbicia może przeskoczyć przez pionek jasny w dowolną stronę, także do tyłu na najbliższe pole wolne.
Pionek jasny robi ruch na dowolnie wybrane pole wolne we wszystkich kierunkach. Zbija pionek przeciwnika, przeskakując przez niego na dowolnie wybrane pole wolne, zachowując zasadę, jak przy ruchu pionkiem.
Jeden sektor planszy oznaczony innym kolorem, jest sektorem neutralnym. Pól tego sektora nie może przeskoczyć żaden pionek. W jednym ruchu pionek wchodzi na to pole, a w innym z niego wychodzi. Nie wolno zbijać pionków będących na polach tego sektora. Pionki wychodzące z pól tego sektora nie zbijają pionków przeciwnika. Wewnątrz sektora neutralnego nie može znajdować się więcej pionków ciemnych niż jest na planszy pionków jasnych - (dopóki żaden jasny pionek nie został zbity, wewnętrz sektora neutralnego nie może znaleźć się więcej niż 4 pionki ciemne).

 

  • ringo__1ringo__1
  • ringo__2ringo__2
  • ringo__3ringo__3
  • ringo__4ringo__4
  • ringo__5ringo__5
  • ringo__6ringo__6