Pin It

 

Połów kapeluszy
Warcaby po przekątnej
Backgammon
Warcaby francuskie
Warcaby angielskie
Tric-Trac
Puff
Warcaby włoskie
Halma
Warcaby tureckie
Halma solo
Antywarcaby
Blokada
Halma błyskawica
Owca i wilki
Koty i myszy
Celnik i przemytnik
Gobang
Piramida
Tippy
Warcaby niemieckie
Rakado
Gry jedną kostką
Szachhalma
Warcaby (Damka)
Gry dwoma kostkami

 

Połów kapeluszy
Gra dla 2-4 osób w wieku od lat 6
Wyposażenie: plansza do gry 4 pionki w czterech kolorach 1 kostka do gry
Zasady gry Każda z osób biorąca udział w grze ustawia pionki w wybranym przez siebie kolorze na okrągłym polu wyrysowanym w rogu planszy (kolor tego pola odpowiadać ma barwie wybranych przez nas pionków). Pola te będą pełnić w grze funkcję miejsca, z którego rozpoczynają poruszanie się po planszy pionki jak również funkcje „kryjówki", do której będzie się przyprowadzać schwytane „kapelusze". Do kryjówki można wrócić tylko ze złapanym kapeluszem przeciwnika. Nie wolno lapać kapeluszy znajdujących się na ciemnych polach planszy jak również i tych pionków, które są w kryjówce. Gracze rzucają kolejno kostką i przesuwają swoje pionki o taką ilość pól jaka odpowiada ilości wyrzuconych oczek. Pionki przesuwać można w dowolnym kierunku (do przodu i do tyłu) po polach wyrysowanych wewnątrz planszy jak i po polach biegnących wokół pól przecinających się. Dowolna, zależna tylko od grającego jest ilość pionków wykorzystanych w grze. Po każdym rzucie kostką grający wykonuje ruch tylko jednym pionkiem wybierając jednocześnie kierunek w jakim pionek ten przesunie. Nie wolno w jednym ruchu przesunąć go i do przodu i do tyłu. Celem gry jest schwytanie i sprowadzenie do własnej kryjówki kapeluszy innego koloru. Kapelusz uważa się za złapany, jeżeli pionek jednego koloru, będący w ruchu, stanie na tym samym polu co pionek koloru przeciwnego. Grający, który przybył na to pole, nasuwa swój pionek-kapelusz na pionek złapany i stara się jak najszybciej dotrzeć do swojej kryjówki gdzie pozostawia kapelusz złapany. Na jednym polu może stać więcej pionków tego samego koloru. Jeżeli jednak na to pole przybędzie pionek przeciwnika, może on złapać wszystkie stojące tam pionki-kapelusze. Gracz, który jest w drodze z jednym bądź kilkoma kapeluszami, ma prawo łapać i inne kapelusze.

 

 

  • supersalongier_1supersalongier_1
  • supersalongier_2supersalongier_2
  • supersalongier_3supersalongier_3
  • supersalongier_4supersalongier_4
  • supersalongier_5supersalongier_5
  • supersalongier_6supersalongier_6