Pin It

 

WARCABY

Plansze do rozgrywek w Warcaby ustawia się tak, aby czarne pole rożniku znajdowało sie zawsze po lewej ręce grającego. Piony ustawia w trzech pierwszych rzedach ciemnych pól. Piony posuwają się na ukno do przodu o jedno pole. Jeśli któryś z pionów dotrze do ostatniego, przeciwległego rzędu planszy to przeistacza się w tzw. Damkę i wówczas dla odróżnienia od pozostałych pionów układa się za nim drugi pion tego samego koloru.
Damka w porównaniu ze zwykłym pionem ma znacznie większą możliwość ruchu i bicia. Może posuwać się po wszystkich przekątnych planszy, niezależnie od ich długości do przodu i tyłu. Jeśli przed pionem znajdzie się pion przeciwnika, a pole za nim jest puste, pion musi przeskoczyć to pole, zbijając pion partnera.
Takie skoki wolno wykonywać zarówno do przodu jak i do tyłu, a jesi powstał sprzyjający układ na planszy, w jednym ruchu można zbić kilka pionów. Zbijanie pionów przeciwnika w warcabach jest obowiązkowe.
Dotyczy to także Damki, która zgodnie ze swymi przywilejami wykonuje bicie na odległość,
Końcowym celem gry jest zbicie wszystkich pionów przeciwnik uniemożliwienie mu ruchów na planszy - czyli blokada. Jezen z grających nie potrafi doprowadzić do takiej sytuacji. partia kończy wynikiem nierozstrzygniętym - remisem.

 

MLYNEK
Gra przewidziana jest dla dwóch osób.
Do rozegrania partii potrzebnych jest 18 pionków w dwóch leo 9 dla każdego z graczy.
Celem gry jest ustawienie tzw. młynka i jednocześnie uniemożliwienie tego przeciwnikowi.
e o przemian wystawiają na wolne pola planszy po jednym pionku, dążąc do możliwie najszybszego ustawienia trzech pionków w jednym rzedzie poziomym lub pionowym, a więc ułoženia młynka. Ten komu uda się to osiągnąć, zabiera przeciwnikowi jeden dowolny pionek spośród już ustawionych. Następnie gra (wystawianie pionków) toczy się dalej aż do utworzenia nowego młynka. Po wprowadzeniu na planszę wszystkich pionków przesuwa się je kolejno na sąsiednie wolne pola (połączone linią z polem dotychczas zajmowanym). Przesuwając pionki należy dążyć do tworzenia wciąż nowych młynków, aby pozbawić przeciwnika możliwie największej ilości pionków.
Zwycięzcą partii zostaje ten, kto pozbawi przeciwnika co najmniej siedmiu pionków, a więc uniemożliwi mu ułożenie choćby jednego młynka, albo potrafi zablokować jego pionki uniemożliwiając wykonanie jakiegokolwiek ruchu.
Naturalnie prawidłowe rozegranie partii polega nie tylko na budowaniu młynków, ale też na udaremnianiu zamiarów przeciwnika, na przeszka dzaniu mu w realizacji jego planów strategicznych.
Na zakończenie warto podkreślić, iż jednym z najważniejszych osiagnięc strategicznych w tej grze jest utworzenie tzw. wiecznego młynki. Sa co na odpowiednim ustawieniu pieciu pionków tak, aby ktorys - w kazdym ruchu mógł jeden młynek otwierać a drugi zamykac. Stworzenie takiej sytuacji na planszy w praktyce zawsze oznacza wygranie partii.

WARCABY GOTYCKIE
Gra dla dwóch osób. Do gry tej używa sie planszy o 64 polach i dwóch kompletów pionków. Każdy komplet składa się z szesnastu pionków jednej barwy. . . Pionki rozstawia się w dwóch kolejnych rzędach planszy po 8 pionków w każdym rzędzie. Obaj gracze dążą do zbicia pionków przeciwnika.
-
Pionki mogą posuwać się i bić aż w pięciu kierunkach: prawo lub lewoskośnie do przodu, a także w górę na wprost oraz na boki w lewo lub w prawo.
- Damka nie porusza się ruchem długim przez kilka pól, lecz
może przesuwać się tylko o jedno pole, za to we wszystkich ośmiu kierunkach, a więc podobnie jak król w grze w szachy.
-
Partia kończy się zwycięstwem zawodnika, który zbije wszystkie pionki i figury partnera.
SIP K-ce, 1120/75 - 30.000 szt.,

 

 • warcabymlynek_1warcabymlynek_1
 • warcabymlynek_10warcabymlynek_10
 • warcabymlynek_11warcabymlynek_11
 • warcabymlynek_12warcabymlynek_12
 • warcabymlynek_2warcabymlynek_2
 • warcabymlynek_3warcabymlynek_3
 • warcabymlynek_4warcabymlynek_4
 • warcabymlynek_5warcabymlynek_5
 • warcabymlynek_6warcabymlynek_6
 • warcabymlynek_7warcabymlynek_7
 • warcabymlynek_8warcabymlynek_8
 • warcabymlynek_9warcabymlynek_9