GRA TOWARZYSKA WYŚCIGU KONNE
..WYŚCIGI KONNE“ (gra towarzyska) zajmująca gra przy użyciu kostek w rodzaju gier naśladujących rzeczywiste wyścigi.
Liczba grających: od 2 do 6 osób.
Przybory do gry:
Sześć barwnych pionków wyobrażających uczestniczące w wyści-. gach konie względnie ich jeźdźców oraz 3 kostki.
Przebieg gry: Gra jest najciekawsza wtedy, gdy wszystkie konie biorą udział w wyścigu. Jeśli więc liczba uczestników gry jest mniejsza niż 6, należy pozostałe pionki (konie) rozdzielić między grających. Niektórzy z nich bedą więc uczestniczyć w wyścigu z 2 końmi. Ci „właściciele stajni wyścigowej“ rzucają oczywiście kostki dla każdego konia osobno.
Początek gry:
Pionki ustawia się na zielonych polach startowych zgodnie z ich numeracją. Grający wpłacają za każdego konia „startowe" w wysokości przez nich ustalonej. Z całej wpłaconej kwoty tworzy się 3 nagrody: koń, który przybiegnie do mety pierwszy, otrzymuje połowę tej sumy, drugi -- 1/3, trzeci – 1/6, czyli stawkę.
Przebieg gonitwy: Grający rzucają po kole, trzema kostkami (naraz). Zaczyna właściciel konia nr I, następnie II itd. (ze względów praktycznych gracze winni usadowić się wokół stołu zgodnie z numeracją koni). Po odpowiednich rzutach konie posuwają się po torze w kierunku oznaczonym strzałką.
Suma oczek nie decyduje jednak bynajmniej, o ile pól ma się posunąć dana figura, decyduje natomiast liczba oczek każdej zrzuconej kostki o tym, który ze startujących koni ma wykonać ruch - o jedno tylko pole - naprzód. Może się więc zdarzyć, że kon gracza rzucającego kostki nie posunie się wcale naprzód, natomiast z rzutu jego będą korzystali inni gracze. (Np. gracz grający koniem nr III rzuca: 1, 4, 5. Wobec tego konie 1, 4, 5 posuwają się o jedno pole naprzód, koń nr 3 zaś ruchu nie wykonuje. Wymieniony właściciel konia nr 4 mógłby wykonać ruch, jeśliby rzucił również trójke).
„Pasz“ (rzut w którym dwie kostki mają jednakową liczbę oczek, np. 4, 4, 5) i „rafel" (3 kostki z jednakową liczbą oczek, np. 3, 3, 3) natomiast zawsze upoważniają do wykonania ruchu gracza rzucającego kostki, również wtedy, gdy koń jego jest oznaczony inną liczbą, niż te, które wysyłają w rzutach „pasz" lub „rafel".

 

  • wyscigikonne_1wyscigikonne_1
  • wyscigikonne_10wyscigikonne_10
  • wyscigikonne_2wyscigikonne_2
  • wyscigikonne_3wyscigikonne_3
  • wyscigikonne_4wyscigikonne_4
  • wyscigikonne_5wyscigikonne_5
  • wyscigikonne_6wyscigikonne_6
  • wyscigikonne_7wyscigikonne_7
  • wyscigikonne_8wyscigikonne_8
  • wyscigikonne_9wyscigikonne_9