Gra przeznaczona dla dzieci i młodzieży. Udział w niej biorą 2 osoby. Wyposażenie gry składa się z planszy oraz 36 pionków (po 18 w odmiennych kolorach). Przed rozpoczęciem gry uczestnicy ustawiają swoje pionki w dwóch rzędach oznaczonych kolorem czarnym (po 18 na dłuższych brzegach planszy).

Rozpoczyna grający jasnymi pionkami. Uczestnicy na zmianę wykonują kolejne ruchy. Ruch pionkiem polega na przesunięciu go na sąsiednie wolne pole (idąc po linii) we wszystkich kierunkach lub przeskoczeniu (także po linii) przez pionek własny lub pionek przeciwnika na następne wolne pole. Pionkiem można także wykonywać ruch wieloetapowy, przeskakując kilka pionków zarówno własnych, jak i przeciwnika. Aby taki ruch wykonać muszą być zachowane pojedyncze odstępy (wolne pola) między poszczególnymi pionkami. Wszystkie pionki przeskakiwane pozostają na planszy, gdyż pionki nie biją się wzajemnie.

Duże koła na planszy, to pola awansu. Pionek, który znajdzie się na tym polu, staje się jeźdźcem. Pionek może wejść na pole awansu tylko wtedy, gdy ostatni pionek stojący przed tym polem jest pionkiem przeciwnika, bez względu na to, czy wykonuje ruch pojedynczy czy wieloetapowy. Gdy pionek zostaje jeźdźcem, gracz otrzymuje 2 punkty. Jeździec wykonuje ruchy (po linii) na inne pole awansu, przeskakując przez pionki swoje lub przeciwnika. Za każdy zbity pionek przeciwnika uczestnik gry zdobywa po 1 punkcie. Jeździec może wykonać ruch kończący się na polu zwykłym, zbijając pionki przeciwnika. Wtedy staje się znów zwykłym pionkiem, bez możliwości poruszania się ruchem jeźdźca, ale nie traci poprzednio zdobytych 2 punktów. Na jednym polu awansu może stać kilku jeźdźców, zarówno własnych jak i przeciwnika. Jeźdźcy nie zbijają się wzajemnie.

Wygrywa ten z uczestników gry, który pierwszy zdobędzie 15 punktów, gromadząc je przez awansowanie własnych pionków na jeźdźców i bicie pionków przeciwnika.

W „Jeźdźców” można grać, ustalając inną liczbę punktów (20, 25, 30) z dodatkowym warunkiem, że w ramach tej liczby wygrywający zbije co najmniej 6 lub 9 pionków przeciwnika.

WOSI „Wspólna Sprawa" zlec. 130 /78, nakl. 60000

 

  • jezdzcy_1jezdzcy_1
  • jezdzcy_2jezdzcy_2
  • jezdzcy_3jezdzcy_3
  • jezdzcy_4jezdzcy_4
  • jezdzcy_5jezdzcy_5
  • jezdzcy_6jezdzcy_6
  • jezdzcy_7jezdzcy_7