Zasady gry planszowej „Na orbicie” Gra „Na orbicie" jest strategiczną grą planszową dla dwóch, trzech lub czterech osób. W wyposażeniu gry znajduje się plansza, 13 pionków (4 czerwone, 4 zielone, 3 niebieskie, 2 żółte) oraz kostka.

Jeśli grają dwie osoby każda bierze po 4 pionki, jeśli trzy osoby po 3, przy czterech osobach po 2 pionki.

Celem gry każdego z partnerów jest doprowadzenie wszystkich swoich pionków do ostatniej, siódmej orbity. Wygrywa ten, kto pierwszy tego dokona. Przy grze w trzy lub cztery osoby, pozostali uczestnicy grają dalej aż do ustalenia ostatecznej kolejności.

Na początku gry wszystkie pionki ustawia się w centralnym kole, a partnerzy ustalają (np. w drodze losowania), w jakiej kolejności będą wykonywać ruchy.

Pierwszy ruch każdego z graczy to rzut kostką. Wyrzucenie parzystej liczby uprawnia do wystawienia swojego pionka na dowolne nie zajęte pole pierwszej orbity. Gracz, który wystawi na orbitę przynajmniej jeden pionek, może w kolejnym ruchu albo rzucić kostką i przy szczęśliwym rzucie wystawić kolejny pionek na pierwszą orbitę albo przesunąć pionek znajdujący się już na orbicie. Pionki przesuwa się po orbitach oraz z orbity na orbitę po oznaczonych liniach, zgodnie z następującą zasadą: pionek można przesunąć dokładnie o tyle pól, ile pionków w sumie (własnych i partnerów) znajduje się na orbicie, na której stoi przesuwany pionek. Na przykład: jeśli na polach danej orbity stoją cztery pionki, to

każdy z nich można przesunąć o cztery pola; jeśli na orbicie jest jeden pionek, można go przesunąć

o jedno pole. Gdy wszystkie pionki znajdą się na orbitach, kostka nie będzie już potrzebna, ruchy graczy polegać będą tylko na przesuwaniu pionków.

W trakcie ruchu pionek przechodzi przez pole zajęte przez inny pionek, tak, jakby pole to było wolne, ale nie może zakończyć ruchu na polu zajmowanym przez pionek takiego samego koloru. Jeżeli natomiast ruch kończy się na polu zajmowanym przez pionek partnera, wówczas pionek ten zostaje zbity; zbijający umieszcza go na dowolnym, nie zajętym polu poprzedniej Na przykład: pionek zbity na polu piątej orbity (licząc od środ

 1. ka) zostaje przesunięty na jedno z pól czwartej

orbity. Pionek, który został zbity i przestawiony, nie może dokonać zbicia ani zostać ponownie zbity, bezpośrednio w następnym ruchu. Ruch należy wykonywać w określonym kierunku; niedopuszczalne są ruchy , wahadłowe". Na przykład: nie wolno wykonywać posunięcia o 3 pola w na

stępujący sposób – jedno pole do przodu, dwa do

tyłu. Pionek, który znajdzie się na siódmej orbicie nie może być zbity. Na ostatniej orbicie może znajdować się na tym samym polu dowolna liczba pionków - w praktyce, pionki wchodzace na siódmą orbitę można od razu ustawiać poza orbitą.

orbity.

 

 • na_orbicie_1na_orbicie_1
 • na_orbicie_10na_orbicie_10
 • na_orbicie_11na_orbicie_11
 • na_orbicie_12na_orbicie_12
 • na_orbicie_13na_orbicie_13
 • na_orbicie_14na_orbicie_14
 • na_orbicie_2na_orbicie_2
 • na_orbicie_3na_orbicie_3
 • na_orbicie_4na_orbicie_4
 • na_orbicie_5na_orbicie_5
 • na_orbicie_6na_orbicie_6
 • na_orbicie_7na_orbicie_7

 • na_orbicie_8na_orbicie_8
 • na_orbicie_9na_orbicie_9