OPIS GRY

w "Rajdzle samochodowym" może brać udział od 2 do 6 uczestnik . No polach startowych ustawia się samochodzikl w Uosc odpowiadająca liczbie uczestników przy zachowaniu koloru samochodu kolorem pola startowego

Uczestnicy "Raldu" kolejno rzucalq kostk. Gre rozpoczyna bang na zawodnik, który pierwszy wyrzucl 1 oczko, przy czym rzuca on kostką jeszcze raz I posuwa sle naprzód samochodem o tyle på, le oczek wskazuje kostka. Pozostali uczestnicy rzucają tek długo, aż wyrzuca i oczko, które poważnie do startu.

każdego grającego obowiązują wszystkie 200 ki ur gove wieszczone z prawej strony jezdni, zgodnie z ddączonym opisem. Strzniki umieszczone na drodze obowiązują tylko wtedy, gdy samochodziki no nich się zatrzymają. Np. jeśli Sancho dzik doje dzie do rozwidlenia dróg przed pierwszym rondem ! zatrzyma się na strzałce pokazującej "do góry", nie musi okrążać ronda, lecz może pojechać już dalej w kierunku mety. W innym przypadku zawodnik musi okrążyć rondo, z którego może wyjechać wtedy, gdy nie zatrzyma się na strzałce. Gdy natomiast śc oczek wyrzuconych kostką wykaże ustawienie samochodziku na strzałce, kierowca mus! jeszcze raz okrążyć rondo. Samochody mogą slę wyprzedzać, za wyjątkiem odcinków drogi, gdzle obowiązuje zekez wyprzedzania. Nie mogą natomiast stanąć razem na tym samym polu; kierowca we dy hamuje i zatrzymuje slę za swoim poprzednikiem.

No metę można wjechać tylko 2 pola oznaczonego strzałką wskazującą metę. W Innym wypadku okrąża tak długo rondo, dopóki nie stanie na strzałce wskazującej méla. Zawodnik który pierwszy ustawi samochodzik na tej strzałce, wjeżdża bez rzucania kostką na mote, czyli na czerwone pole oznaczone numerem 1, zdobywaJac pierwsze miejsce w zawodach i tytuł "mistrza kierownicy". Dwaj dalal zawodnicy z dobywają miejsca drugie i trzecie. Reszta uczestników odpada,

Przedsiębiorstwo Papierniczo-Poligraiczne

"PRODRYN

Będzin Zakład w Zabrzu

 

 • rajd_samochodowy_1rajd_samochodowy_1
 • rajd_samochodowy_10rajd_samochodowy_10
 • rajd_samochodowy_11rajd_samochodowy_11
 • rajd_samochodowy_12rajd_samochodowy_12
 • rajd_samochodowy_2rajd_samochodowy_2
 • rajd_samochodowy_3rajd_samochodowy_3
 • rajd_samochodowy_4rajd_samochodowy_4
 • rajd_samochodowy_5rajd_samochodowy_5
 • rajd_samochodowy_6rajd_samochodowy_6
 • rajd_samochodowy_7rajd_samochodowy_7
 • rajd_samochodowy_8rajd_samochodowy_8
 • rajd_samochodowy_9rajd_samochodowy_9

 • rajdsamochodowy_1rajdsamochodowy_1
 • rajdsamochodowy_2rajdsamochodowy_2
 • rajdsamochodowy_3rajdsamochodowy_3
 • rajdsamochodowy_4rajdsamochodowy_4
 • rajdsamochodowy_5rajdsamochodowy_5