ZASADY GRY Przed przystąpieniem do gry zawodnicy w dowolny sposób losują pierwszeństwo startu, wybierają kolor pionka, a następnie tasują kartoniki układając je kolorem do spodu. Gra rozpoczyna się ze środka planszy, oznaczonego czarnym punktem. Zawodnicy przesuwają swoje pionki po polach przeciwnika o tyle miejsc ile oczek wyrzucą kostką, zgodnie z kierunkiem strzałek. Gra trwa trzy tercje. Zadaniem grających jest szybkie umieszczenie swojego pionka w bramce przeciwnika. Oznacza to strzelenie gola. Na tym kończy się tercja i zawodnicy ponownie wracają na miejsce startu, zaczynają grę na nowo. Na trasie, grający może trafić na czarne pole z cyfrą. Wówczas zawodnik zatrzymuje się i odkrywa jeden kartonik. Kartoniki niebieskie oznaczają punkty dodatnie. Odkrywając taki kartonik, zawodnik przesuwa swój pionek do tyłu przodu o tyle miejsc, ile punktów wskaże kartonik, Kartoniki żółte oznaczają punkty ujemne. Odkrywając taki kartonik, zawodnik przesuwa swó jpionek do tyłu o tyle miejsc, ile wskaże kartonik. Jeżeli zawodnik trafi na pole niebieskie z cyfrą, wówczas wraca na miejsce startu, ponieważ jego krążek został wybity z uderzenia i rozpoczyna grę na nowo. Wygrywa ten zawodnik, który w trzech tercjach zdobył większą ilość goli.

ZYCZYMY MIŁEJ ZABAWY!

Sp-nia Drukator 7705-83 20.000

 

  • Mały Hokej1Mały Hokej1
  • Mały Hokej2Mały Hokej2
  • Mały Hokej3Mały Hokej3
  • Mały Hokej4Mały Hokej4
  • Mały Hokej5Mały Hokej5