Stare Graty - przedmioty z PRL, gry planszowe

TYSIĄC NA SZACHOWNICY

poligraficzna spółdzlelnia pracy

  1. Ogrodowa 31/35 00-893 Warszawa

 

ZASADY GRY 

Gra przeznaczona jest dla dzieci od lat 10 i składa się z planszy, 4 kompletów pionków po 9 sztuk każdy, w kolorach odpowiadajqcych polom wyjściowym, które znajdują się w narożnikach planszy oraz bloczka służącego do zapisywania wyników gry. W grze biorą udział 4 osoby. Przed przystąpieniem do gry należy wybrać kolory drogą losowania. Grający otrzymują po 9 sztuk pionków w wylosowanym przez siebie kolorze i ustawiają je na polach wyjściowych odpowiadających kolorcm pionków. Uczestnicy gry, kolejno, po jednym ruchu posuwają swoje pionki po czarnych polach w kierunku pola wyjściowego swego przeciwnika. Grający może przesunąć swój pionek naprzód w linii prostej tylko o jedno pole, bez prawa cofania się. Grający ma również obowiązek przeskoczenia swym pionkiem w linii prostej przez dowolną ilość pionków przeciwnika, o ile za każdym z nich znajduje się wolne pole. W wypadku przeoczenia tego ruchu, grającemu wpisuje się 5 punktów ujemnych za każdy pominięty skok. Pionki nie zbijają się wzajemnie. Na polach wyjściowych własnych i przeciwnika pionki można przesuwać swobodnie we wszystkich kierunkach. Wejścia na pola ujemne i dodatnie, które znajdują się na środku planszy każdorazowo zapisuje się w bloczku. Po zakończeniu gry oblicza się zdobyłe i stracone punkty. Każdy uczestnik gry zdobywa ilość punktów równą sumie liczb znajdujących się na zajętych przez własne pionki polach przeciwniko W momencie zakończenia gry, za każdy pionek znajdujący się na własnym polu wyjściowym, zapisuje się grającemu punkty ujemne w ilości odpowiadającej wartości pola na którym się znajdował, natomiast za każdy pionek znajdujący się na polach środkowych planszy zapisuje się po 5 punktów ujemnych. W ostatecznym obliczeniu punkty ujemne odejmuje się od punktów dodatnich. Grę kończy ten z uczestników, który pierwszy ustawi swoje pionki na polu wyjściowym przeciwnika, za co otrzymuje premię w wysokości 50 punktów dodatnich. Wygrywa jednak ten, kto zdobył największą ilość punktów.

Cena regulowana 94 zł

 

 

 

 

Pin It

Komentarze obsługiwane przez CComment

nostalgia stronaKoniecznie odwiedź - nostaliga.pl!
Bardzo ciekawie prowadzona strona o dzieciństwie lat 70-80.


 

Stare Graty - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kolekcja gier planszowych PRL, lata 50te-90te.
Stare zabawki, antyki i starocie.
Pamiątki z dawnych lat. Skup antyków i staroci.