GRA O KARTĘ ROWEROWĄ

Gra przeznaczona jest dla dzieci w wieku od lat 8 oraz młodzieży i dorosłych. Składa się z planszy, kostki punktowej i 4 pionków w różnych kolorach. Gra może także stanowić pomoc dydaktyczną dla przygotowujących się do egzaminu z przepisów ruchu drogowego.

Zasady gry

Uczestnicy gry (2, 3 lub 4 osoby) rzucają kolejno kostką punktową. Po wyrzuceniu 6 punktów grający stawia swój pionek na polu nr 1. Pionki należy przesuwać na kolejne pola, zgodnie z liczbą punktów uzyskanych z rzutu kostką.

Przy niektórych znakach drogowych podane są zalecenia, których należy przestrzegać, gdy pionek znajdzie się na danym polu. Wygrywa ten, kto pierwszy dotrze do pola nr 64. Pole to można osiągnąć tylko wówczas, kiedy z rzutu kostką uzyska się liczbę brakujących punk

tów.

Życzymy przyjemnej zabawy.

 

  • gra_o_karte_rowerowa_wosi_1gra_o_karte_rowerowa_wosi_1
  • gra_o_karte_rowerowa_wosi_10gra_o_karte_rowerowa_wosi_10
  • gra_o_karte_rowerowa_wosi_2gra_o_karte_rowerowa_wosi_2
  • gra_o_karte_rowerowa_wosi_3gra_o_karte_rowerowa_wosi_3
  • gra_o_karte_rowerowa_wosi_4gra_o_karte_rowerowa_wosi_4
  • gra_o_karte_rowerowa_wosi_5gra_o_karte_rowerowa_wosi_5
  • gra_o_karte_rowerowa_wosi_6gra_o_karte_rowerowa_wosi_6
  • gra_o_karte_rowerowa_wosi_7gra_o_karte_rowerowa_wosi_7
  • gra_o_karte_rowerowa_wosi_8gra_o_karte_rowerowa_wosi_8
  • gra_o_karte_rowerowa_wosi_9gra_o_karte_rowerowa_wosi_9