• gra-gwiezdny-inwestor-1gra-gwiezdny-inwestor-1
  • gra-gwiezdny-inwestor-10gra-gwiezdny-inwestor-10
  • gra-gwiezdny-inwestor-2gra-gwiezdny-inwestor-2
  • gra-gwiezdny-inwestor-3gra-gwiezdny-inwestor-3
  • gra-gwiezdny-inwestor-4gra-gwiezdny-inwestor-4
  • gra-gwiezdny-inwestor-5gra-gwiezdny-inwestor-5
  • gra-gwiezdny-inwestor-6gra-gwiezdny-inwestor-6
  • gra-gwiezdny-inwestor-7gra-gwiezdny-inwestor-7
  • gra-gwiezdny-inwestor-8gra-gwiezdny-inwestor-8
  • gra-gwiezdny-inwestor-9gra-gwiezdny-inwestor-9

Cel gry
Celem każdego z graczy jest uzyskanie jak najwyższego statusu materialnego wyrażonego w punktach luksusu (znajdujących się na kartach przedmiotów i kartach poziomu życia). Liczba zgromadzonych przez gracza punktów zależy od zdobytego przez niego majątku w postaci przedmiotów oraz od poziomu życia (przedmioty i poziom życia reprezentowane są przez odpowiednie karty).

Przygotowanie do rozgrywki
Przed przystąpieniem do rozgrywki gracze muszą wybrać osobę, która będzie pełniła zaszczytną rolę przedstawiciela Imperatora - Bankiera Banku Imperialnego, sprowadzającą się do obsługiwania - rodzaj rozliczenia, - wartość żetonu w chwili, gdy trafia on na pasek rachunkowy. Aktualna wartość żetonu zmienia się w zależności od tego, na które pole zostaje przesunięty. W tabeli znajdującej się na planszy zostały umieszczone kolejne jego wartości.

 

Sposób obsługi Pasków Rachunków został opisany w rozdziale 5 instrukcji. Na planszy znajdują się też tabele wartości žetonów rozliczeń finansowych i tabele działalności gospodarczej.

Żetony rozliczeń finansowych, reprezentujące różne formy kredytów i lokat, różnią się od siebie kolorami:
- białe żetony konta debetowego - czerwone żetony debetu - zielone żetony lokat terminowych - szare żetony lokat a vista - różowe żetony kredytów inwestycyjnych. Żetony kredytów zaciągniętych przy użyciu kart kredytowych - odpowiednio do rodzaju karty: - brązowe (dla zwykłych kart kredytowych),

 

Na Planszy znajduje się sześć pasków rachunków - po jednym pasku dla każdego z graczy (jeśli graczy jest mniej, część pasków pozostanie nie wykorzystana). Każdy pasek składa się z trzynastu ponumerowanych pól od ,,0" (zwane dalej Polem Nie Spłaconych Zobowiązan) do 12. Niektóre z pól (numery 5, 7, 9 i 12) są szersze i podzielone na dwie sekcje (A i B). Pojedynczy pasek rachunku wygląda więc następująco: