• gra-novina-lew-morski-1gra-novina-lew-morski-1
  • gra-novina-lew-morski-2gra-novina-lew-morski-2
  • gra-novina-lew-morski-3gra-novina-lew-morski-3
  • gra-novina-lew-morski-4gra-novina-lew-morski-4
  • gra-novina-lew-morski-5gra-novina-lew-morski-5

 LEW MORSKI
WSTĘP
"Kryptonim: LEW MORSKI" jest grą taktyczno - strategiczną. Symuluje ofensywę powietrzną niemieckich sił zbrojnych na Wielka Brytanię, której celem było utworzenie dogodnych warunków do przygotowywanego desantu. Gra przedstawia fikcyjne epizody całej, trwającej prawie trzy miesiące bitwy. W grze uwzględniono jedynie niektóre z bitew powietrznych, zachowując jednak faktyczną różnorodność samolotów oraz realizm walki. Gra zasadniczo przeznaczona jest dla dwóch osób , ale ze względu na dużą liczbę samolotów biorących udział w niektórych potyczkach wskazane byłoby uczestnictwo większej ilości graczy, którzy dysponowaliby określonymi kluczami samolotów, bądź poszczególnymi maszynami. Cel gry to zrealizowanie zadania podanego w wybranym wcześniej scenariuszu - strona niemiecka próbuje zwykle zbombardować określone punkty strategiczne, natomiast "Anglicy" mają do tego nie dopuścić , zadając "Niemcom" jak największe straty. Poszczególne scenariusze bitew zawiera rozdział 9.0 . Warunki zwycięstwa podano w punkcie 8.0.
2.0 REKWIZYTY
2.1 PLANSZA DO GRY Plansza przedstawia fikcyjny fragment Londynu, a także teren do niego przyległy. Na planszy przedstawiono zabudowania i ważniejsze punkty strategiczne, będące celem nieprzyjacielskich ataków. Oznaczono także niektóre typy terenów, jak również większe obszary zachmurzenia. Podlegały one wprawdzie nieustannym przemieszczeniom, jednak na planszy oznaczono je trwale. Dodatkowo, w celu uporządkowania ruchów oraz położenia samolotów, naniesiono siatkę heksagonalną. Każdy heks (pole) określony jest przez swoje współrzędne - np: A42, B27 oznacza, że leży on na przecięciu pionowego rzędu o numerze A 42 z rzędem skośnym o numerze B27. Na planszy zaznaczono również TOR ETAPÓW, na który nanosi się aktualny etap. Na torze tym przewidziano 28 etapów. Jeśli rozgrywka trwa dłużej, to po zakończeniu 28 etapu żeton etapów należy odwrócić rewersem do góry, a żeton z napisem " etapy gry" (+28et.) umieścić na polu "etap 1 ". Na dole planszy znajduje się tor PUNKTÓW ZWYCIĘSTWA. Na torze tym używając żetonów "punkty zwycięstwa Niemiec" i "punkty zwycięstwa Wielkiej Brytanii" zaznacza się aktualną ilość punktów zwycięstwa każdej ze stron, zgodnie z zasadami podanymi w 8.0.