• gra-planszowa-prl-pilka-wyscigi-konne-1gra-planszowa-prl-pilka-wyscigi-konne-1
  • gra-planszowa-prl-pilka-wyscigi-konne-2gra-planszowa-prl-pilka-wyscigi-konne-2
  • gra-planszowa-prl-pilka-wyscigi-konne-3gra-planszowa-prl-pilka-wyscigi-konne-3
  • gra-planszowa-prl-pilka-wyscigi-konne-4gra-planszowa-prl-pilka-wyscigi-konne-4

PIEKŁO NA PACYFIKU
1.0 WSTĘP
"Piekło na Pacyfiku" jest grą taktyczno-strategiczną. Symuluje walki powietrzne między lotnictwem japońskim i amerykańskim. Gra przedstawia zarówno historyczne, jak i fikcyjne epizody wojny na Oceanie Spokojnym. W grze uwzględniono jedynie niektóre z bitew powietrznych, zachowując jednak faktyczną różnorodność samolotów i okrętów oraz realizm walki. Gra zasadniczo przeznaczona jest dla dwóch osób, ale ze względu na dużą liczbę samolotów biorących udział w niektórych scenariuszach wskazane byłoby uczestnictwo większej ilości graczy, którzy dysponowaliby określonymi kluczami samolotów, bądź poszczególnymi maszynami. Cel gry to zrealizowanie zadania podanego w scenariuszu; jeden z grających próbuje zwykle zatopić okręty przeciwnika, drugi stara się do tego nie dopuścić, zestrzeliwując jak największą liczbę samolotow nieprzyjaciela. Poszczególne scenariusze bitew zawiera rozdział 9.0. Warunki zwycięstwa podano w rozdziale 8.0.
2.0 REKWIZYTY
2.1 PLANSZA DO GRY Plansza przedstawia mały fragment oceanu z niewielką wysepką. Zaznaczone zostały zabudowania i ważniejsze punkty strategiczne mogące być celem nieprzyjacielskich ataków. Oznaczono także większe obszary zachmurzenia. Podlegały one wprawdzie nieustannym przemieszczeniom, jednak na planszy ich układ jest stały. Dodatkowo, w celu uporządkowania ruchów oraz położenia samolotów, naniesiono siatkę heksagonalną. Każdy heks (pole) jest określony przez swoje współrzędne, np. A4, B7 oznacza, że leży on na przecięciu pionowego rzędu o numerze A4 z rzędem skośnym o numerze B7. Na planszy zaznaczono również TOR ETAPÓW, na który nanosi się aktualny etap. Jeśli rozgrywka trwa dłużej, to po zakończeniu ostatniego etapu należy żeton etapów umieścić na polu "etap 1". 2.2 ŻETONY Przed przystąpieniem do gry wszystkie żetony należy skleić ze sobą tak, aby po obu stronach znajdował się samolot tego samego typu i o tym samym numerze, a następnie starannie porozcinać.