Stare Graty - przedmioty z PRL, gry planszowe

 

 

INSTRUKCJA do gry planszowej pt. „WIELKI BIEG"
Wyposażenie gry składa się z kostki do rzucania, 6 pionków w kolorach czerwonym, żóltym, białym, ziclonym, niebieskim i granatowym oraz jed nej planszy dwustronnic drukowanej: jedna strona to plan dla czterech osób, druga dla sześciu. ZASADY GRY W SKŁADZIE 4 OSÓB W tej wersji wykorzystuje się do gry pionki koloru czerwonego, bialego, żółtego i niebieskiego. Przed rozpoczęciem gry przeprowadza się losowanie pionków. Po dokonaniu tego każdy z graczy stawia swój pionek na polu wyjściowym odpowiadającym kolorem wylosowanemu pionkowi. Pola wyjściowe poza kolorami oznaczone są numerami od 1 do 4. Grę rozpoczyna kolor czerwony. Gracze kolejno, zgodnie z numeracja pól wyjściowych, rzucając kostkę posuwają swój pionek w kierunku wskazówek zegara o ilość pól równą ilości wyrzuconych oczek. Pionki, które staną na polu pomarańczowym przesuwają się o dwa pola naprzód, a te które trafią na polc koloru czerwonego zgodnie z kierunkiem strzałki, spadają na pole czarne na obwodzie koła większego. Pionki przeciwników można mijać. Jeżeli jednak pionek trafi na pole zajęte musi się zatrzymać przed tym polem, ponieważ na jednym polu planszy może stać tylko jeden pionek. Wygrywa ten, kto pierwszy dotrze ze swoim pionkiem do środka planszy na pole oznaczone tym samym numerem co pole zajmowane przed rozpo. częciem gry. ZASADY GRY W SKŁADZIE 6 OSÓB W składzie 6-cio osobowym wykorzystuje się wszystkie pionki. Obowiązują te same zasady gry, jak: losowanie i kolejność rzutu kostką, zgodnie z numeracją pól wyjściowych, z tym jednak że numery 1, 2 i 3 rozpoczynaja grę na lewej stronie planszy, a 4, 5 i 6 na prawej. Pionki z pola zielonego przesuwają się o jedno pole naprzód, z pola czerwonego przechodzą na pole niebieskie, a te które staną na polu białym robią dodatkowe okrąže. nie. Kierunki przejść i okrążeń oznaczone są strzałkami.
PROJEKTANT: Sląska Sp-nia Pracy .,PROJEKT" Zespół Grafiki Użytkowej w Częstochowie ul. 7 Kamienic 27

 

Pin It

nostalgia stronaKoniecznie odwiedź - nostaliga.pl!
Bardzo ciekawie prowadzona strona o dzieciństwie lat 70-80.


 

Stare Graty - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kolekcja gier planszowych PRL, lata 50te-90te.
Stare zabawki, antyki i starocie.
Pamiątki z dawnych lat. Skup antyków i staroci.