INSTRUKCJA do gry planszowej pt. «WARCABY»

Planszę do rozgrywek ustawia się tak, aby ciemne pole w narożniku znajdowało się po lewej stronie każdego z grających. W grze biorą udział dwie osoby. Przed rozpoczęciem gry gracze otrzymują po dwanaście pionków. Ponki każdego z zawodników zajmują trzy pierwsze rzędy ciemnych pól, położonych najbliżej grającego krawę. dziach planszy. Pionki poruszają się wzdłuż przekątnych pól ciemnych na pola nie zajęte, zawsze do przodu tylko o jedno pole. Cofać się nie wolno, za wyjątkiem bicia stojącego za nim pionka przeciwnika. Pionek, któremu uda się dotrzeć do ostatniego poziomego rzędu planszy przeciwnika, przeistacza się w damkę i wówczas dla odróżnienia od innych pionków nakłada się nań drugi pionek tej samej barwy. Damka uzyskuje znacznie wię. ksze możliwości ruchu i bicia oraz ma prawo poruszania się po wszystkich przekątnych planszy niezależnie od ich długości. Ponadto może przesuwać się zarówno do przodu jak i do tyłu. Jeśli przed zwykłym pionkiem znajduje się pionek drugiego gracza, a pole za nim jest puste, musi przeskoczyć na to pole, zbijając pionek przeciwnika. Zbijanie pionków przeciwnika jest obowiązkowe. Jeżeli gracz nie dokona tego, traci pionek własny. Dotyczy to także damki, która zgodnie ze swymi przywilejami, wykonuje bicie na każdą odległość i ma pierwszeństwo bicia. Partię wygrywa ten z zawodników, który zbije wszystkie pionki przeciwnika lub uniemożliwi mu ruch na planszy.

 

INSTRUKCJA do gry planszowej pt. « MŁYNEK >>

Gra składa się z planszy i 18 sztuk pionków - 9 pionków w kolorze czarnym i 9 sztuk w kolorze białym. W grze biorą udział dwie osoby. ZASADY GRY: Młynek składa się z trzech pionków ustawionych w jednej linii. Takich młynków na planszy można ustawić szesnaście. Pierwszeństwo wyjścia ustala się drogą losowania. (Zasady losowania do uzgodnienia przez grających). Gracze otrzymują po 9 pionków i naprzemian stawiają na planszy po jednym pionku, dążąc do najszybszego ustawienia 3 pionków w jednym rzędzie poziomym lub pionowym, a więc do ułożenia młynka. Po każdorazowym ustawieniu młynka wygrywający zabiera z planszy jeden pionek z ustawionych już poprzednio przez przeciwnika pionków. Nie wolno zabierać pionka z ustawionego przez przeciwnika młynka. W dalszym ciągu gry gracz, stara się ustawiać nowe młynki przez przesunięcia pionków na wolne pola. Nie wolno tworzyć młynka ponownie na tej samej linii oraz tym samym pionkiem. Ruch pionków odbywa się po linii prostej z jednego pola na jedno z najbliższych. Wygrywa ten gracz, któremu udało się wyeliminować z gry 7 pionków przeciwnika.

SPÓŁDZIELNIA PRACY POLIGRAFICZNO-PAPIERNICZA

BYDGOSZCZ, UL. SIENKIEWICZA 39 TEL. 290-46

Sp. Pr. ,,Drukator" - Bydg. Zam, 9253-75 20.000 N-21211

 

 • warcaby_mlynek_1warcaby_mlynek_1
 • warcaby_mlynek_10warcaby_mlynek_10
 • warcaby_mlynek_11warcaby_mlynek_11
 • warcaby_mlynek_12warcaby_mlynek_12
 • warcaby_mlynek_13warcaby_mlynek_13
 • warcaby_mlynek_14warcaby_mlynek_14
 • warcaby_mlynek_2warcaby_mlynek_2
 • warcaby_mlynek_3warcaby_mlynek_3
 • warcaby_mlynek_4warcaby_mlynek_4
 • warcaby_mlynek_5warcaby_mlynek_5
 • warcaby_mlynek_6warcaby_mlynek_6
 • warcaby_mlynek_7warcaby_mlynek_7

 • warcaby_mlynek_8warcaby_mlynek_8
 • warcaby_mlynek_9warcaby_mlynek_9