• business_game_gra_planszowa_2business_game_gra_planszowa_2
  • business_game_gra_planszowa_3business_game_gra_planszowa_3
  • business_game_gra_planszowa_4business_game_gra_planszowa_4
  • business_game_gra_planszowa_5business_game_gra_planszowa_5
  • business_game_gra_planszowa_6business_game_gra_planszowa_6

 

BUSINESS-GAME ,,BUSINESS-GAME” jest to gra przeznaczona dla młodzieży od lat 14 i dorosłych.
Polega na kupowaniu, pobieraniu czynszu i sprzedawaniu po możliwie najkorzystniejszych cenach. Najbogatszy z graczy zostaje zwycięzcą. W grze bierze udział 3 do 6 graczy. Jednego z graczy wybiera się na Bankiera. Bankier jest zobowiązany trzymać swoje fundusze osobno od kapitałów Banku. Bankier wypłaca z kasy każdemu graczowi 3000 S w następujących banknotach:
5 banknotów po 10 S 5 banknotów pa 20 S 5 banknotów po 50 S 6 banknotów po 100 S 4 banknoty po 500 S
Pozostałe banknoty oraz „akty własności” pozostają w Banku. Wszystkie wartościowe obiekty sprzedaje Bank. Przy nabyciu nieruchomości gracz otrzymuje akt własności, na którym zawarte są dalsze informacje.
REGUŁY GRY:
Grę rozpoczyna gracz, który wyrzucił najwyższą liczbę oczek, a następnie zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Każdy gracz otrzymuje swój pionek, który przesuwa w kierunku zgodnym ze strzałką (rozpoczynając od pola ,,START') o liczbę pól równą sumie oczek wyrzuconych dwóch kostek. W przypadku przybycia pionka na którykolwiek nie wykupiony teren budowlany, gracz może go nabyć. Wpłacając odpowiednią kwotę do Banku otrzymuje „AKT WŁASNOŚCI”, który kładzie odkryty przed sobą. To samo dotyczy przybycia pionka na pole linii kolejowych, elektrowni, czy wodociągów.
Jeżeli jednak gracz po przybyciu na pole wolne zrezygnuje z kupna, to bankier ma obowiązek sprzedać tę nieruchomość w drodze licytacji za dowolną cenę, przy czym cena wywoławcza licytacji jest połową ceny podanej na „AKCIE WŁASNOŚCI”, W licytacji może wziąć udział również gracz, który zrezygnował z kupna.
Aby przyśpeszyć grę, na początku gry bankier może po przetasowaniu rozdać graczom po dwa ,,AKTY WŁASNOŚCI”, które należy wykupić za odpowiednią cenę w banku.
W przypadku przybycia pionka na pole oznaczone ,,SZANSA” gracz bierze wierzchnią kartę z odpowiedniego stosu kart i stosuje się do podanych na jej odwrocie poleceń, a następnie wsuwa ją tekstem w dół pod stos.
Jeżeli pionek zatrzyma się na polu należącym do jednego z partnerów to gracz zobowiązany jest uiścić opłatę podaną na „AKCIE WŁASNOŚCI” o ile właściciel się o nią upomni. Jeśli jednak następny gracz rozpoczął już grę rzucając kostki, a właściciel nieruchomości nie wyegzekwował opłaty, to opłata przepada, właściciel nie może żądać opłaty, jeżeli posiadłość jest zastawiona w banku. Opłata jest podwójna, jeśli właściciel posiada wszystkie tereny budowlane w danym państwie i to nie zabudowane.
Jeżeli gracz wyrzuci tę samą liczbę oczek na obu kostkach, to rzuca po raz drugi i przesuwa swój pionek o sumę tych rzutów. Jeżeli uczyni to jednak 3 razy kolejno, to udaje się natychmiast do więzienia. Do wiezienia gracz udaje się ponadto, gdy jego pionek zatrzyma się na polu „ZAWINIŁES, IDZIESZ DO WIĘZIENIA". Gracz przebywający w więzieniu opuszcza dwie kolejki rzutów. Jeżeli chce wyjść wcześniej, to musi zapłacić 40 S grzywny i wyrzucić na dwóch kostkach jednakową liczbę oczek lub zapłacić 1005 grzywny, jeżeli wyrzucił na dwóch kostkach różne liczby oczek.
Gdy gracz zatrzymał się na polu ,,WIĘZIENIE”, to jest traktowany jako odwiedzający i w następnej kolejce udaje się w dalszą drogę.
Przy każdorazowym zatrzymaniu się na polu ,,START”, jeżeli gracz poruszał się zgodnie z kierunkiem strzałki i nie idzie do więzienia otrzymuje premię w wysokości 400 S.
Każdy z graczy po wykupieniu wszystkich miast w danym państwie ma prawo wykupić w banku dom lub domy i postawić w dowolnym mieście tego państwa. Domy należy stawiać jednak równomiernie, tzn. można postawić w jednym mieście trzeci dom, o ile pozostałych miastach tego państwa stoją już po dwa domy. Na każdym terenie budowlanym można wybudować po 4 domy. Jeżeli bank rozporządza mniejszą ilością domów, niż domagają się gracze, to sprzedaje je w drodze licytacji. Jeżeli bank nie posiada w danej chwili w ogóle domów, to chętni czekają aż wrócą one do banku.
Aby wybudować hotel, gracz musi posiadać na każdym terenie budowlanym w jednym państwie po 4 domy. Może wtedy kupić w banku hotel za 4 domy (zwraca je do banku) i dopłatę wskazaną przy „AKCIE WŁASNOŚCI”. Hotel można postawić w dowolnym mieście tego państwa. W jednym mieście można wybudować tylko jeden hotel.
Właściciel nieruchomości (miasta, koleje, wodociągi, elektrownie) może w dowolnym czasie sprzedać je innemu graczowi, przy czym tereny budowlane (miasta) nie mogą być zabudowane. W przypadku zabudowanych miast należy najpierw odsprzedać domy i hotele za 1/2 ceny do banku. Sprzedaż i skup domów i hoteli może przeprowadzić wyłącznie bank.
Tylko bank jest upoważniony do dawania pożyczki pod zastaw hipoteczny nieruchomości. Domy i hotele nie mogą służyć jako zastaw pożyczki. Budowle przed zastawieniem nieruchomości należy sprzedać za 1/2 ceny do banku. Odpłatność za pożyczkę wynosi 10% jej wartości. Zastawienie nieruchomości powoduje odwrócenie „AKTU WŁASNOŚCI”. Jeżeli nieruchomość z obciążoną hipoteką jest sprzedana innemu graczowi, to nabywca może wpłacić 10% za pożyczkę i pozostawić w dalszym ciągu obciążenie hipoteczne na nieruchomości („AKT WŁASNOŚCI ODWRÓCONY”). W takim jednak wypadku przy późniejszym spłaceniu długu ponownie musi zapłacić 10% opłat. Wysokości pożyczek za poszczególne nieruchomości podane są na „AKTACH WŁASNOŚCI” pod nazwą ,,HIPOTEKA".
Jeżeli gracz, pomimo odsprzedania do banku swoich domów i hoteli nie jest w stanie opłacić swoich należności (kary, opłaty, podatki itp.), przekazuje swoje aktywa do banku, który je sprzedaje w drodze licytacji i po odliczeniu ewentualnych należności (10% za pożyczkę) przekazuje długi wierzycielom. Jeżeli w banku zabraknie pieniędzy, bankier musi wydać rewersy na każdą potrzebną sumę.
Ponadto ważną zasadą jest to, że oprócz pożyczek udzielonych przez Bank na podanych zasadach, nie można zaciągnąć żadnych innych długów. Wszystkie transakcje, opłaty, kary muszą być natychmiast opłacone.
Gra kończy się, gdy na planszy zostaje jeden gracz lub gdy kończy si czas gry ustalony przed jej rozpoczęciem. W tym drugim przypadku gracze obliczają swój majątek, to jest:
gotówkę, wartość nie zastawionych terenów budowlanych (miast), elektrowni, linii kolejowych, wodociągów,
połowę wartości nieruchomości zastawionych, - wartość domów i hoteli. Kto posiada najwięcej - wygrywa. Życzymy miłej zabawy.
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
,,FENIX” 22-462 Sąsiadka 80
tel. (0-84) 82-11-01 tel/fax (0-12) 555-604