• gra_chinczyk_skldany_prl_2_2gra_chinczyk_skldany_prl_2_2
  • gra_chinczyk_skldany_prl_2_3gra_chinczyk_skldany_prl_2_3
  • gra_chinczyk_skldany_prl_2_4gra_chinczyk_skldany_prl_2_4

 

 SPOSÓB GRY
Gra składa się z 16 pionków w czterech kolorach oraz toblicy z symbolami. W grze może brać udział od 2-ch do 4-ch osób. Grojący wybiera komplet 4 pionków w jednym kolorze i stawia na polu, obranego symbolu, położonym na zewnątrz trasy gry. Grę rozpoczyna się wyrzucaniem kostki i kto pierwszy wyrzuci sześć oczek stawia jeden
czterech pionków na kratkę wyjściową obranego symbolu. Każde wystawienie nowego pionka do gry wymaga wyrzucenia kostką sześć oczek. Wszyscy grający w dalszym ciągu gry rzucając kostką posuwają się w kierunku strzałki o odpowiednią ilość kratek zależnie od ilości oczek na kostce. W wypadku gdy jeden z uczestników gry dogoni pionkiem przeciwnika tzn. znajdzie się ng tej samej kratce to ten ostatni, musi wycofać pionek na pole zewnętrzne, a pierwszy stawia swój pionek na jego miejscu. Pionkiem nie można przeskakiwać innego pionka zarówno własnego jak i przeciwnika. Wygrywa ten spośród grających, który pierwszy przeprowadzi swoje cztery pionki dookoła trasy i wprowadzi do 6-ciu kratek oznaczonych wybranym symbolem.