Człowieku nie irytuj się
W grze może brać udział od 2 do 6-ciu osób. Cała gra zawiera 1 kostkę i 24 pionki w 6-ciu kolorach oraz dwa plany gry – z jednej strony 4-ro kolorowy przeznaczony do gry w cztery osoby i z drugiej strony 6-cio kolorowy przeznaczony do gry w 6 osób. Grający otrzymuje 4 pionki jednego koloru, z których 3 stawia na tym samym kolorze na polach „B”, czwarty pionek ustawia na początkowe pole „A” jego koloru. W wypadku gdy w grze bierze udział mniej osób, współgrający może objąć dwa kolory. Zaczynając z pola początkowego „A” należy obejść czterema pionkami (swego koloru) w kierunku strzałki trzymając się zasad gry i dojść do końcowych pól a, b, c, d, tego koloru.
Główne zasady gry są następujące:
a) Każdy współgrający posiada prawo rzutu kostką a wyrzucający najwięcej
oczek rozpoczyna grę i posuwa swój pionek z początkowego pola „A” w kierunku strzałki o tyle pól ile rzucił oczek. Następni współgrający rzucają kostką kolejno.
b) Wyrzucający „6 oczek” ma prawo do ponownego rzutu i to tyle razy –
ile razy padnie cyfra ,,6". Wyrzucona ,,6" zmusza grających do przestawienia swoich pionków z pola „B” na początkowe pole „A”, a przy następnym rzucie posuwa pionek dalej, nawet gdyby musiał strącić swój własny pionek stojący na drodze. Jeśli grającemu wypadnie inna ilość oczek niż „,6" wtedy może posuwać się innym pionkiem. Jeżeli grający rzuci ,,6" a nie ma żadnych pionków na polach „B” może posunąć którymkolwiek pionkiem i ponownie rzuca kostką.
c) Gdy pole na które należałoby na podstawie rzutu postawić swój pionek
jest zajęte przez pionek współgrającego — należy postawić swój pionek a współgrający wraca swoim pionkiem na odpowiednie pole „A” i rozpoczyna grę równocześnie gdy właściciel tego pionka wyrzuci ,,6".
c) Pionki swoje i współgrającego stojące po drodze można przeskakiwać
a przeskoczone pole liczy się.
e) Na końcowe pole a, b, c, d, wchodzi się jeśli zostanie rzuconych tyle oczek
ile jest wolnych pól. Jeśli jednak rzucono większą liczbę oczek aniżeli wolnych pól, a grający nie ma więcej pionków, które mógłby posunąć czeka na następną kolejkę rzutu i tak aż do rzucenia tej samej ilości oczek jaka brakuje mu do zakończenia
Wytwórnia Zabawek Inwalidzkiej Spółdzielni Handlowo-Przemysłowej
Katowice Plac Wolności 5
KZG 4 Mikołów, zam. 667 24.5.63 40,000 szt. D-u.

 

  • czlowieku_nie)_irytuj_sie_gra_prl_1czlowieku_nie)_irytuj_sie_gra_prl_1
  • czlowieku_nie)_irytuj_sie_gra_prl_2czlowieku_nie)_irytuj_sie_gra_prl_2
  • czlowieku_nie)_irytuj_sie_gra_prl_3czlowieku_nie)_irytuj_sie_gra_prl_3
  • czlowieku_nie)_irytuj_sie_gra_prl_4czlowieku_nie)_irytuj_sie_gra_prl_4
  • czlowieku_nie)_irytuj_sie_gra_prl_5czlowieku_nie)_irytuj_sie_gra_prl_5