• halma_i_warcaby_planszowa_z_prlu__1halma_i_warcaby_planszowa_z_prlu__1
  • halma_i_warcaby_planszowa_z_prlu__2halma_i_warcaby_planszowa_z_prlu__2
  • halma_i_warcaby_planszowa_z_prlu__3halma_i_warcaby_planszowa_z_prlu__3
  • halma_i_warcaby_planszowa_z_prlu__4halma_i_warcaby_planszowa_z_prlu__4
  • halma_i_warcaby_planszowa_z_prlu__5halma_i_warcaby_planszowa_z_prlu__5
  • halma_i_warcaby_planszowa_z_prlu__6halma_i_warcaby_planszowa_z_prlu__6

 Gra w warcaby heksagonalne odbywa się na sześciokątnej planszy między dwoma osobami. Do gry używa się 24 kamieni (po 12 jasnych i ciemnych dla każdego uczestnika). Plansza jest podzielona na 91 pól w trzech kolorach - jasnym, ciemnym i pośrednim. Rozpoczyna partie grający jasnymi kamieniami. Gra toczy się wyłącznie na polach koloru pośredniego zaznaczonych na diagramie 1 numerami od 1 do 31. Celem gry jest zbicie kamieni i damek przeciwnika lub ich zablokowanie. Partia jest nierozstrzygnięta, gdy żaden z graczy nie może tego dokonać. Kamienie jasne ustawiamy przy białym narożniku planszy - na diagramie 1 u dołu tablicy, kamienie ciemne po przeciwległej stronie. Ustawienie wyjściowe kamieni zaznaczyliśmy na diagramie kółkami. Jak widać 5 jasnych kamieni zajmuje jasne pola wyjściowe, a 5 ciemnych ciemne pola.