• makler_gieldowy_gra_prl_stategia_1makler_gieldowy_gra_prl_stategia_1
  • makler_gieldowy_gra_prl_stategia_2makler_gieldowy_gra_prl_stategia_2
  • makler_gieldowy_gra_prl_stategia_3makler_gieldowy_gra_prl_stategia_3
  • makler_gieldowy_gra_prl_stategia_4makler_gieldowy_gra_prl_stategia_4

ZASADY GRY
MAKLER GIEŁDOWY jest grą ekonomiczną, w której Twój sukces zależy od decyzji podejmowanych przez Ciebie i przez Twoich partnerów. W trakcie rozgrywki uczestniczysz w giełdach i na przemian występujesz w roli kupującego surowce i sprzedającego towar; wpływasz na mechanizmy rynkowe - decydujesz o cenach, podaży i popycie; między giełdami jesteś producentem - decydujesz o ilości i jakości wytwarzanego towaru.
Wygrasz, jeśli będziesz właściwie oceniał sytuację rynkową, trafnie przewidywał poczynania partnerów i podejmował najlepsze decyzje.
Gra składa się z: - tabeli cen i decyzji giełdowych - szt. 1 - kart operacji maklera – szt. 150 - sześć rodzajów biletów płatniczych o różnych nominałach: 1 – szt. 25, 5 – szt. 30,
10 – szt. 30,50 – szt. 30, 100 – szt. 30,500 - szt. 25 - trzech rodzajów kart surowcowych: súrowce standardowe szt. 30, wysokiej jakości - szt. 30, najwyższej jakości szt. 30 - kredki świecowej do prowadzenia zapisów w tabeli cen decyzji giełdowych szt. 1 (po zakończeniu gry zapis usuwa się wilgotną ściereczką) wypraska szt. 1, gumek szt. 10.
W rozgrywce może brać udział od 2 do 6 osób. Jedna z nich pełni dodatkowo funkcję bankiera - sprzedaje surowce, prowadzi zapis w tabeli cen decyzji giełdowych oraz przyjmuje i wypłaca pieniądze. Jedna partia trwa dwanaście rund odpowiadających dwunastu miesią. com. W każdej rundzie powtarza się cykl czynności: zakup surowców, produkcja, sprzedaż wyrobów. Celem gry jest zakończenie dwunastu rund z jak największym zyskiem.
*
Na początku każdy otrzymuje bilety płatnicze o łącznej wartości 1000, za które kupuje od bankiera surowce w pierwszej rundzie. Ogólny schemat rozgrywki w każdej rundzie jest identyczny - składa się z sześciu etapów opisanych niżej.