• monopolse_1monopolse_1
  • monopolse_2monopolse_2
  • monopolse_3monopolse_3
  • monopolse_4monopolse_4
  • monopolse_5monopolse_5

 Wstęp
Gra polega na kupowaniu, wynajmowaniu i sprzedawaniu nieruchomości Celem jest prowadzenie tych operacji w taki sposób, aby rywalizując z konkurentami zdobyć możliwie największy majątek lub doprowadzić partnerów do bankructwa i zostać monopolistą.
Gra ma charakter zabawy, której fabułę ekonomiczną trzeba potraktować z przymrużeniem oka. Stanowi ona przede wszystkim emocjonującą rozgrywkę dla młodzieży i dorosłych, jednocześnie kształtuje zmysł handlowy, rozwija inicjatywę i wyobraźnię,
Rekwizyty
W skład gry wchodzi:
Plansza z 40 polami dookoła (28 z nich oznacza nieruchomości, czyli place znajdujące się w reprezentacyjnych miastach ośmiu stanów USA oraz 4 linie kolejowe, elektrownię i sieć wodociągów). pionki kolorowe, 30 domów i 10 hoteli, 28 kart,akt własności", 16 kart szansa" i 16 kart „ryzyko" 180 banknotów o wartości od 100 do 50 000.
Przygotowanie rozgrywki
W grze może uczestniczyć od 2 do 5 graczy. Jeden z równocześnie pełni funkcje bankiera lub jest tylko bankierem, a nie uczestniczy bezpośrednio w rozgrywce. Planszę rozkłada się na dużym stole, gracze siadają wokół niej. Karty „szansa" i „ryzyko" należy potasować i ułożyć w stosach spodami do góry na oznaczonych polach wewnątrz planszy.
Każdy z grających:
Wybiera sobie jeden pionek i ustawia na polu ,START", Otrzymuje z banku 100.000 w następujących banknotach: 1 banknot 50.000 3 banknoty po 10.000 2 banknoty po 5.000 7 banknotów po 1.000 5 banknotów po 500
5 banknotów po 100 Pozostałą kwotą dysponuje ten, kto pełni funkcję bankiera (patrz: bankier). Gracze powinni także ustalić sposób zakończenia gry (patrz: zakończenie gry).
Początek gry
Gracze wykonują ruch w ustalonej kolejności. Rozpoczyna. ten, kto wyrzuci kośćmi największą liczbę oczek. Każdy ruch polega na rzuceniu kością i przesunięciu pionka o liczbę pól równą sumie wyrzuconych oczek - w kierunku zgodnym ze strzałką umieszczoną na polu „START". Po zatrzymaniu się na ostatnim polu gracz stosuje się do reguł lub do dyspozycji związanych ze znalezieniem się na tym polu (patrz dalszy opis). Następnie ruch wykonuje kolejna osoba. W trakcie całej rozgrywki pionki partnerów wielokrotnie obiegają planszę. Na tym samym polu może stać jednocześnie kilka pionków.
Pensja
Po każdorazowym przejściu przez pole „START” lub zatrzymaniu się na nim gracz otrzymuje z banku pensję 15.000. Dotyczy to jednak tylko takich sytuacji, gdy pionek przesuwany jest w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, za wyjątkiem dyspozycji na kilku kartach „szansa" (patrz pola „szansa" i „ryzyko").
Przybycie na niesprzedane pole
Po zakończeniu przesunięcia na takim polu gracz może kupić, wpłacając do banku kwotę równą cenie znajdującej się na tym polu i otrzymuje w zamian kartę „akt własności" tego pola. Kartę tę kładzie przed sobą napisem „akt własności" do góry. W przypadku nie zdecydowania się na zakup ban - kier powinien natychmiast wystawić pole na licytację i sprzedać je temu, kto zaoferuje najwięcej. W licytacji może uczestniczyć także gracz, który przed chwilą zrezygnował z zakupu.