• motylki2_graprl_1motylki2_graprl_1
  • motylki2_graprl_2motylki2_graprl_2
  • motylki2_graprl_3motylki2_graprl_3
  • motylki2_graprl_4motylki2_graprl_4
  • motylki2_graprl_5motylki2_graprl_5
  • motylki2_graprl_6motylki2_graprl_6

 INSTRUKCJA DO GRY PLANSZOWEJ PT. „MOTYLKI”
Gra przeznaczona jest dla dzieci w wieku od lat 5 do 12 W grze biorą udział 2 do 4 osób. Gra składa się z planszy, kostki do rzucania, 16 pionków po 4 pionki w kolorze zielonym, czerwonym, żółtym i niebieskim, oraz 16 krążków z motylkami, po 4 z każdego koloru. ZASADY GRY
Przed rozpoczęciem gry uczestnicy w dowolny sposób losują kolejność. Następnie każdy z grających ustawia swoje pionki w rogach planszy, a krążki z motylkami układa się na białych polach w dowolnych miejscach, z tym że po jednym krążku na danym polu. Gra toczy się zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara.
Zadaniem zawodników jest zebranie z planszy jak naj większej ilości krążków z motylkami.
Grający przesuwają swój pionek o tyle pól ile oczek wskazuje kostka.
Aby zabrać krążek z motylkiem, zawodnik musi wyrzu cié kostką odpowiednią ilość oczek, tak aby pionek zatrzyma] się na polu z motylkiem.
Jeżeli pionek zatrzyma się na polu kolorowym, wypada z gry. Wówczas wprowadzamy do gry następny pionek.
Uwaga ta nie dotyczy pola wyjściowego dla danego koloru
Jeżeli pionek zatrzyma się na polu oznaczonym strzalką, przesuwamy go o jedno pole do przodu.
Po przebyciu przez pionek jednego okrążenia, pionek ten wypada z gry a jego miejsce zajmuje następny.
Pionki, które wypadły z gry, ustawiamy na polach kolorowych wewnątrz planszy.
Gra kończy się wówczas, kiedy wszystkie pionki jednego z grających wypadną z gry. Wygrywa ten, który zebrał największą ilość motylków. Projektant:
Producent: Ośrodek Rozwoju Techniki Spółdzielnia Inwalidów KZSPE Przemysłowa Zespół Grafiki Użytkowej ul. Rew. Październikowej 8a Częstochowa, ul. 7 Kamienic 27 40-413 Katowice