• mrowisko_gra_planszowa_prl_1mrowisko_gra_planszowa_prl_1
  • mrowisko_gra_planszowa_prl_2mrowisko_gra_planszowa_prl_2
  • mrowisko_gra_planszowa_prl_3mrowisko_gra_planszowa_prl_3
  • mrowisko_gra_planszowa_prl_4mrowisko_gra_planszowa_prl_4

 INSTRUKCJA do gry planszowej pt. „MROWISKO"
Gra składa się z: planszy
4 pionków w różnych kolorach
1 kostki do rzucania W grze biorą udzial 2-4 osoby Gro jest przeznaczona dla dzieci od lot 5.
ZASADY GRY
Grający w dowolny sposób losują kolory pionków i ustawiają je no od. powiednich kolorach no starcie. Grę rozpoczyna ten zawodnik, który wyrzucił 6 oczek kostka Zawodnicy moja do przebycia droge prowadzącą do mrowisko No drodze znajdują się pola z obrazkami. Gdy grający postawi pionek na polu z obrazkiem, posuwo się o jedno pole do przodu. lub jedno pole do tyłu zgodnie z kierunkiem strzadki Pod mrowiskiem znojdują się pola w kolorach równych kolorem.pionkom (oznaczone biala obwódką w środku kolko). Aby wejść do mrowisko grający musi stanąć pionkiem na swoim polu. Gdy wyrzuci więcej oczek kostka i przejdzie swoje pole, musi jeszcze rai przebyć cala droge. Idąc swoim korytarzem w mrowisku zawodnik musi uwoioc, by nie sto. nąć na bialym kolku. gdyż wtedy musi wrócić no pole pod mrowiskiem. Gro kończy się, gdy jeden z zawodników dotrze do królowej. po wyrzu. 'ceniu tylu oczek kostka. ile pol dzieli go od dużego kolka z biola ob. wódka.
Życzymy przyjemnej zabawy!