• polskieszachy_gra_1polskieszachy_gra_1
  • polskieszachy_gra_2polskieszachy_gra_2
  • polskieszachy_gra_3polskieszachy_gra_3
  • polskieszachy_gra_4polskieszachy_gra_4
  • polskieszachy_gra_5polskieszachy_gra_5
  • polskieszachy_gra_6polskieszachy_gra_6
  • polskieszachy_gra_7polskieszachy_gra_7
  • polskieszachy_gra_8polskieszachy_gra_8


Zasady tradycyjnej gry w szachy zostały po raz pierwszy ustalone i unormowane pod koniec 15-tego wieku. Nim do tego doszło, grano wedhug najrozmaitszych zasad, ale mimo tych rozbieżności przyjęło sie grać na szachownicy kwadratowej o 64 polach. Od konca 15-tego stulecia prowadzono intensywne badania nad licznymi wariantami otwarcia i gry srodkowej i to w sposób tak wyczerpujący, ze wspolcześni mistrzowie szachów napotykają na coraz większe trudności w wyszukiwaniu nowych możliwości ataku na szachownicy tradycyjnej. Potwierdzają to między innymi wypowiedzi wybitnego mistrza szachowego Alechina. Tuż przed drugą wojną światowa, za lat szkolnych, a byłem wówczas entuzjasta gry szachowej na tradycyjnej szachownicy, intrygowało mnie pytanie, czy rzeczywiście tradycyjna kwadratowa szachownica daje najlepsze możliwości manewru figur szachowych. W owym czasie nie zdawałem sobie jeszcze sprawy z tego, że już wtedy liczba graczy zajmujących się tym problemem była spora. Lord H.D. Baskerville, jeden z pierwszych pionierów wykazał, ze figury szachowe mogą poruszać się po polach sześciokątnych i w roku 1929 zaproponował czworokątną tablicę podzieloną na 83 sześciokątne pola w trzech mozliwych odcieniach. Obmyślid on rowniez zasady gry i role dla poszczególnych figur. Koncepcja ta jednak nie wywarła żadnego wrazenia: przedsięwzięcie okazało się przedwczesne, a projekt zresztą nie był dostatecznie wykończony. Postanowiłem i ja poszukać odpowiedzi na to intrygujące mnie pytanie, . Po wielokrotnych próbach z roznymi kształtami tablic i pol doszedłem wreszcie do przekonania, ze sześciokatna tablica o lacznej liczbie 91 sześciokątnych pól w trzech możliwych odcieniach byłaby najodpowiedniejszą szachownicą dla nowej gry w szachy. Ustaliwszy reguły gry, i to po uwzględnieniu różnych poprawek o daleko idacych konsekwencjach, zacząłem szukać zasad rozgrywek. Niejednokrotnie przeprowadzałem próbne gry z moimi partnerami szachowymi z kilku krajów europejskich. Odkryłem tą drogą wielką ilośc zasad, które są teraz wciąż w użyciu.