• przygodywdzungli_gra_1przygodywdzungli_gra_1
  • przygodywdzungli_gra_2przygodywdzungli_gra_2
  • przygodywdzungli_gra_3przygodywdzungli_gra_3
  • przygodywdzungli_gra_4przygodywdzungli_gra_4
  • przygodywdzungli_gra_5przygodywdzungli_gra_5

 Udział w grze może wziąć 3, 4 lub 5 graczy.
Pionki oznaczają podróżników, którzy podjeli wyprawę do dżungli celem zdobycia okazów świata zwierzęcego i roślinnego oraz minerałów.
W każdej rozgrywce jeden z graczy reprezentuje nie. bezpieczeństwa dżungli. Nie posiada on pionka, a gra posuwając dowolne krążki z napisami czerwonymi.
Krążki są 3 rodzajów: a) krążki z napisami zielonymi - oznaczają zdobycze,
o które ubiegają się podróżni; b) krążki z napisami czerwonymi - stanowią różne
rodzaje niebezpieczeństw, na które narażeni są po
dróżni; c) krążki z napisami niebieskimi - dają graczowi
specjalne uprawnienia w czasie gry. Są to albo części ekwipunku chroniącego przed pewnymi niebezpieczeństwami, albo środki przyspieszające po
suwanie się w dżungli. Podróżni dążą w toku gry do zdobycia jak największej ilości krążków z napisami zielonymi. Gracz reprezentujący riebezpieczeństwa stara się tak osaczyć nimi podróżników, aby uniemożliwić im wyjście z dżungli, przez co zatrzymuje sobie ich zdobycze.
Zasady ogólne
1. Wszyscy gracze posuwają się po jasnozielonych
polach planszy, każdorazowo o dowolną ilość punktów, ale tylko po linii prostej, bez zmiany kierunku W czasie jednego ruchu.