• spacerwlesie_gra_planszowa+_prl_1spacerwlesie_gra_planszowa+_prl_1
  • spacerwlesie_gra_planszowa+_prl_2spacerwlesie_gra_planszowa+_prl_2
  • spacerwlesie_gra_planszowa+_prl_3spacerwlesie_gra_planszowa+_prl_3
  • spacerwlesie_gra_planszowa+_prl_4spacerwlesie_gra_planszowa+_prl_4
  • spacerwlesie_gra_planszowa+_prl_5spacerwlesie_gra_planszowa+_prl_5

 SPACER W LESIE
Zasady gry planszowei
Gra „SPACER W LESIE" składa się z 4 kolorowych pionków, kostki oraz planszy o 60 polach. W niektórych polach umieszczone są działania artymetyczne lub obrazki, wg których należy wykonywać odpowiednie ruchy. Gra przeznaczona jest dla dzieci od lat 6. Celem jej jest utrwalenie umiejętności dodawania i odejmowania liczb naturalnych w zakresie 10, zapamiętywanie znaków <.>,=, +, -, i poprawne ich odczytywanie. W grze może brać udział od 2 do 4 dzieci. Grę rozpoczyna się od przydzielenia dzieciom pionków, następnie każde dziecko rzuca kostką. To, które wyrzuci największą liczbę oczek, rozpoczyna grę. Podczas gry dzieci wykonują zadania, do których podane są niżej objaśnienia.