• wagabunda_graplanszowa_1wagabunda_graplanszowa_1
  • wagabunda_graplanszowa_2wagabunda_graplanszowa_2
  • wagabunda_graplanszowa_3wagabunda_graplanszowa_3
  • wagabunda_graplanszowa_4wagabunda_graplanszowa_4
  • wagabunda_graplanszowa_5wagabunda_graplanszowa_5

 INSTRUKCJA
do gry planszowej WAGABUNDA
Gra WAGABUNDA przeznaczona jest dla dzieci od 6 lat, młodzieży i dorosłych; mogą w niej uczestniczyć 2, 3 lub 4 osoby. Składa się z planszy, siedmiu pionków w różnych kolorach (czarny, zielony, brązowy, niebieski, żółty, granatowy i czerwony) oraz kostki. Na planszy oznaczona jest trasa złożona z pól w takich samych kolorach jak kolory pionków, ponadto na trasie znajdują się pola białe, których część jest oznaczona kropką. WAGABUNDA wymaga umiejętności kombinacyjnych, spostrzegawczości i uwagi. W trakcie gry poszczególne pionki wielokrotnie zmieniają właściciela. Należy więc szczególnie uważać na kolor pionka, którym dysponuje gracz w każdym momencie rozgrywki.
Przed rozpoczęciem gry wszystkie pionki ustawia się na polu rezerwy (koło w środkowej części planszy). Gracze wykonują ruchy na przemian albo jeśli jest ich trzech, czterech - w ustalonej kolejności. W pierwszym ruchu każdy z graczy wybiera sobie jeden dowolny pionek z rezerwy i umieszcza go na polu z napisem start. Na polu rezerwy pozostaje więc 5 pionków lub jeśli graczy jest trzech, czterech - odpowiednio 3, 4 pionki. Każdy następny ruch polega na wykonaniu rzutu kostką i przesunięciu wybranego pionka o tyle pól wzdłuż trasy, ile oczek zostało wyrzuconych. W miej. scach, gdzie trasa rozwidla się, gracz może wybrać dowolną drogę - pionek powinien jednak zawsze zdążać ku mecie. Bezpośrednio przed lub po wykonaniu ruchu (a także w obu tych przypadkach) gracz może, ale nie musi wymienić pionek, którym w danej chwili dysponuje, na inny dowolny pionek z rezerwy. Natomiast gracz musi bezzwłocznie dokonać takiej wymiany, jeśli w wyniku jego ruchu pionek znajdzie się na polu oznaczonym kropką. Wymiana polega na zamianie miejscami pionka z trasy i dowolnego pionka z pola rezerwy. Od tego momentu gracz dysponuje na trasie nowym pionkiem, wziętym z rezerwy. UWAGA: nie wolno dokonywać wymiany w trakcie wykonywania ruchu, np. po rzuceniu kostką, a przed posunięciem lub podczas przesuwania pionka. Z przywilejem oraz obowiązkiem wymiany pionka wiążą się ,,kary" i nagrody” za zgodność lub niezgodność kolorów nola i stojacego na nim pionka. Jeżeli w wyniku ruchu, ale nie w wyniku wymiany, pionek znajdzie się na: 1) polu własnej barwy - gracz otrzymuje „nagrodę" w postaci
dodatkowego ruchu; natychmiast rzuca kostką powtórnie i
posuwa pionek naprzód, 2) polu o innej barwie niż on sam, ale nie na białym, kończy
ruch i zostaje „ukarany"; .w następnym ruchu może opuścić to pole i przesunąć się dalej tylko wtedy, gdy gracz wyrzuci
parzystą liczbę oczek, 3) białym polu bez kropki - kończy ruch bez „nagrody” lub
„kary”, 4) białym polu z kropką - obowiązany jest dokonać natych
miast wymiany (patrz wyżej). Partia kończy się w momencie, gdy pionek jednego z graczy osiągnie lub przekroczy pole z napisem meta. Ten gracz zwycięża, pozostali zajmują miejsca w kolejności zgodnej z dystansem (liczbą pól) dzielą. cych ich od mety. W trakcie gry na jednym polu mogą stać 2, 3 lub 4 pionki.