Zasady gry planszowej
WĘDRÓWKI AUTOSTOPEM Gra „Wędrówki autostopem" składa się z planszy, 4 pionków, 192 pioneczków, kostki i 4 kartoników z nazwami miast. W grze mogą brać udział 2, 3 lub 4 osoby. Celem gry jest odwiedzenie 20 z 48 miast wojewódzkich (liczba ta jest do ustalenia między grającymi) i zakończenia podróży w Warszawie. Kto pierwszy tego dokona wygrywa partię, pozostali grają dalej aż do ustalenia ostatecznej kolejności. Każdy z grających startuje z innego miasta - Szczecina, Suwałk, Przemyśla lub Jeleniej Góry. Uczestnicy wędrówki wybierają miejsce startu i losują kto rozpocznie grę. Wytypowanie odbywa się przez wyrzucenie kostką największej liczby oczek, pozostali uczestnicy przystępują do gry w kolejności, zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Gracz, który rozpoczyna grę, rzuca kostką i przesuwa swój pionek wzdłuż drogi łączącej miasta, o tyle pól ile oczek znajduje się na kostce. Jeśli w wyniku rzutu kostką, przesuwany pionek znajdzie się w mieście wojewódzkim lub przesunie się przez nie, gracz ustawia pioneczek na swoim kartoniku w kółku z nazwą odwiedzonego miasta. W przypadku gdy pionek znajdzie się na jasnym polu obok sylwetki samochodu, gracz ma prawo do dodatkowego rzutu kostką. Na jednym polu mogą jednocześnie znajdować się pionki kilku graczy. W ostatnim ruchu przed zakończeniem wędrówki, gracz musi wyrzucić tyle oczek, ile pól dzieli go od mety.
Zyczymy przyjemnej zabawy.

  • graplanszowa_wedrowkiautostopem_3_1graplanszowa_wedrowkiautostopem_3_1
  • graplanszowa_wedrowkiautostopem_3_2graplanszowa_wedrowkiautostopem_3_2
  • graplanszowa_wedrowkiautostopem_3_3graplanszowa_wedrowkiautostopem_3_3
  • graplanszowa_wedrowkiautostopem_3_4graplanszowa_wedrowkiautostopem_3_4
  • graplanszowa_wedrowkiautostopem_3_5graplanszowa_wedrowkiautostopem_3_5
  • graplanszowa_wedrowkiautostopem_3_6graplanszowa_wedrowkiautostopem_3_6