Gra planszowa „Wielka gonitwa“
I. OPIS GRY I REKWIZYTY
„Wielka gonitwa" jest zestawem gier dla 2, 3, 4, graczy w wieku od 5-14 lat. Obejmuje 6 gier o różnych zasadach i różnym stopniu złożoności.
Zestaw składa się z planszy, 6 kości do gry i 4 zestawów pionków (po 6 w każdym) w kolorach zgodnych z kolorami tras na planszy.
II. ZASADY GRY
,,Gonitwa 1". Celem gry jest najszybsze, kolejne, sztafetowe przeprowadzenie uzgodnionej między zawodnikami liczby pionków od startu do linii mety. Wygrywa ten zawodnik, który jako pierwszy doprowadzi do mety ostatniego pionka. Kolejne miejsce zajmują gracze doprowadzający do mety w kolejności swoje ostatnie pionki.
Za osiągnięcie mety uważa się dotarcie do punktu mety, lub jej przekroczenie. Gracze ustalają między sobą kolejność startu (decyduje większa liczba punktów wyrzuconych kostką).
Wprowadzenie kolejnego pionka na linię startu następuje po doprowadzeniu poprzedniego do mety. Przesuwanie pionka odbywa się po trasie wyznaczonej dla każdego gracza — o tyle pól (skrzyżowań linii lub punktów zakrętu) ile oczek wyrzucił gracz jedną kością do gry.
Można przeskakiwać pionki ustawione na trasie, ale nie można ich zbijać. W przypadku rzutu kością, który powodowałby przesunięcie pionka na pole zajęte przez innego pionka — rzut jest nieważny i powoduje stratę ruchu.
„Gonitwa 2”. Celem gry jest najszybsze przeprowadzenie uzgodnionej liczby pionków (od 2-6) od
startu do linii mety.
Pionki należy przeprowadzać równocześnie!
Gracze posługują się tyloma kośćmi — ile pionków prowadzą.
czynnościa jest ustawienie wszystkich pionków na linii startu. Wprowadzenie ich do gry polega
wyrzuceniu tylu kości ile pionków posiada gracz, następnie na odczytaniu liczby oczek na poszczegól
nych kościach i odpowiednim przesunięciu pionków.
Jeżeli na dwu lub więcej kościach jest ta sama liczba oczek – wówczas wprowadza się tylko jednego
pionka, a pozostałe w następnych rzutach.
Nie wolno wprowadzać pionków na odcinek C-D do czasu wprowa
Inne reguły - jak w grze ,,Gonitwa 1”.

  • wielkagonitwa_graplanszowa_1wielkagonitwa_graplanszowa_1
  • wielkagonitwa_graplanszowa_2wielkagonitwa_graplanszowa_2
  • wielkagonitwa_graplanszowa_3wielkagonitwa_graplanszowa_3
  • wielkagonitwa_graplanszowa_4wielkagonitwa_graplanszowa_4