• wielkiterenowyrajdmotocyklowy_gra_1_1wielkiterenowyrajdmotocyklowy_gra_1_1
  • wielkiterenowyrajdmotocyklowy_gra_1_2wielkiterenowyrajdmotocyklowy_gra_1_2
  • wielkiterenowyrajdmotocyklowy_gra_1_3wielkiterenowyrajdmotocyklowy_gra_1_3
  • wielkiterenowyrajdmotocyklowy_gra_1_4wielkiterenowyrajdmotocyklowy_gra_1_4
  • wielkiterenowyrajdmotocyklowy_gra_1_5wielkiterenowyrajdmotocyklowy_gra_1_5
  • wielkiterenowyrajdmotocyklowy_gra_1_6wielkiterenowyrajdmotocyklowy_gra_1_6
  • wielkiterenowyrajdmotocyklowy_gra_1_7wielkiterenowyrajdmotocyklowy_gra_1_7
  • wielkiterenowyrajdmotocyklowy_gra_1_8wielkiterenowyrajdmotocyklowy_gra_1_8
  • wielkiterenowyrajdmotocyklowy_gra_1_9wielkiterenowyrajdmotocyklowy_gra_1_9

 Gra składa się z planszy, 4 pionków, 1 kostki punktowanej oraz 50 żetonów
Wstęp
Rajdy organizowane dla miłośników sportu motorowego odbywają się w naturalnym, specjalnie w tym celu dobranym terenie.
Charakterystyczną cechą rajdów są trudne warunki terenowe oraz szybka jazda, polączone z doskonalą techniką i dobrym przygotowaniem motocykla. Ponadto czynnikiem decydującym o pomyślnym ukończeniu rajdu jest dobre przygotowanie fizyczne, duta ambicja i siła woli.
Gra pt. „Wielki terenowy rajd motocyklowy“ ma zapoznać młodzież z tą ciekawą dyscypliną sportu i dlatego przedstawiona na planszy trasa rajdu przebiega bardzo różnorodnym terenem oraz zawiera szereg przygód, które zawodnik przeżywa w rzeczywistych rajdach motocyklowych.
Zasady gry 1. W grze może wziąć udział od 2 - 4 osób (tzw. zawodników). 2. Każdy z zawodników wybiera sobie pionek (niotocykl), który ustawia na jednym z kółek przed startem. Ponadto każdy zawodnik otrzymuje 10 żetonów. 3. Uczestnicy rajdu przejeżdżają całą trasę (oznaczoną na planszy kółkami), posługując się kostką. Wyrzucona ilość punktów na kostce odpowiada takiej samej ilości kółek na trasie rajdu. 4. Wyrzucenie na kostce „1" zobowiązuje zawodnika do natych miastowego powtórzenia rzutu (bez posunięcia pionka). Trzykrotne wyrzucenie ,,1" oznacza, że zawodnikowi zepsuł się motor i wyklucza go z rajdu (gry). 5. Zawodnik wyprzedzany przez innego zawodnika obowiązany
jest dać mu wolną drogę tzn., że jeśli 2 motocykle (pionki) staną na jednym kółku trasy, wyprzedzony motocykl należy cofnąć o I kolko. Zasada ta nie dotyczy odcinka startowego. 6. Po ustaleniu kolejności startu (w sposób dowolny), pierwszy zawodnik rozpoczyna rajd, posuwając swój motocykl (pionek) o tyle kółek trasy naprzód, ile wyrzucil punktów na kostce. 7.