KRĘGLE zabawka dla dzieci od lat 10-ciu
1. Charakterystyka ogólna.
Zabawka składa się z boiska, kompletu kręgli (10 szt.) siatki ograniczającej i kulki metalowej. Do boiska są przymocowane na stałe 4 tabele liczników z suwakami oraz wyrzutnie kulki.
2. Instrukcja obsługi.
Przed przystąpieniem do zabawy należy ograniczyć siatką pole ostrzału oraz ustawić kręgle w zagłębieniu. Przy każdym zagłębieniu jest liczba oznaczająca wartość zbijanego kręgla. Zbijanie kręgli odbywa się przy pomocy kulki wystrzelonej z wyrzutni, umieszczonej na początku toru. Kręgle przewracają się po bezpośrednim uderzeniu kulki lub po odbiciu jej od siatki ograniczającej. Ilość zdobytych punktów oznacza się na licznikach. Wygrywa ten zawodnik, który uzyskuje większą ilość punktów. Po skończonej zabawie, należy wyjąć siatkę z osady i ułożyć na boisku, kręgle umieścić w gniazdach
a kulkę w otworze jednej tabeli licznika. 3. Konserwacja.
Zabawka „Kręgle” jest wykonana z tworzyw sztucznych, które można myć wodą z mydłem o temperaturze do 80°C. Do mycia nie należy używać ziarnistych proszków. Zabawki nie należy wystawiać na długotrwałe działanie promieni słonecznych.
SPÓŁDZIELNIA PRACY ,,STEELON”
Wrocław, ul. Oławska 17

  • kregle2_zabawka_z_prlu_2kregle2_zabawka_z_prlu_2
  • kregle2_zabawka_z_prlu_3kregle2_zabawka_z_prlu_3
  • kregle2_zabawka_z_prlu_4kregle2_zabawka_z_prlu_4
  • kregle2_zabawka_z_prlu_5kregle2_zabawka_z_prlu_5