Instrukcja

do gry planszowej „GONITWA NA 102"

Gonitwa na 102" jest grą planszową przeznaczoną dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Jest grą strategiczną, wymaga od graczy analizowania sytuacji na planszy i wyboru optymalnych posunięć. Liczba 102, w nazwie gry, sugeruje nie tylko jej walory rozrywkowe, wiąże się także z faktem, że plansza składa się ze 102 pól.

Gra składa się ze specjalnej planszy oraz 30 pionków (po 15 w odmiennych kolorach). Na planszy rozmieszczone są strzałki wyznaczające kierunki przesuwania pionków.

Na wstępie jeden z graczy ustawia 15 pionków jednego kolo ru na dowolnych 15 polach zielonej części planszy, drugi 15 pionków innego koloru na polach koloru fioletowego. Dla ua trakcyjnienia gły, gracz przed rozpoczęciem nie powinien znać ustawienia pionków przeciwnika. Rozpoczyna grający pionkami białymi. Gracze wykonują ruchy na przemian.

Wygrywa ten gracz, który zbije wszystkie pionki przeciwnika. Partia kończy się remisem, jeżeli: - obu graczom pozostanie po jednym pionku i obaj wykona

ją po 10 ruchów bez rozstrzygnięcia partii, - obu graczom pozostaną po 2 pionki i mimo długotrwałej

gry nie dojdzie do zbicia. Ruch polega na przesunięciu pionka na sąsiednie pole -- zgodnie z kierunkiem wyznaczonym przez strzałkę. Nie wolno przesunąć piosika na pole zajmowane przez inny, własny pionek.

Zbicie polega na przesunięciu własnego pionka na pole zajmowane przez pionek przeciwnika, zostaje on wówczas zbity i usunięty z planszy. Jeżeli po jednym zbiciu możliwe jest następne, należy je zrobić (tym samym pionkiem w dalszym ciągu tego ruchu). Jeżeli gracz ma do wyboru kilka możliwych zbić, wybiera jedno z nich według uznania.

 

  • gonitwana102_1gonitwana102_1
  • gonitwana102_10gonitwana102_10
  • gonitwana102_2gonitwana102_2
  • gonitwana102_3gonitwana102_3
  • gonitwana102_4gonitwana102_4
  • gonitwana102_5gonitwana102_5
  • gonitwana102_6gonitwana102_6
  • gonitwana102_7gonitwana102_7
  • gonitwana102_8gonitwana102_8
  • gonitwana102_9gonitwana102_9