BITWA NA POLACH PELENNORU

Opracowanie gry Jeremi Kosiński Opracowanie graficzne Andrzej Brzezicki Ilustracje na okładce Ryszard Wojtyński

Copyright © 1904 ENCORE Zakład wyrobu gier logicznych, ul Bernardyńska 3/74 02-904 Warszawa

„Bitwa na polach Pelennoru jest strategiczny gry wojenny, przeznaczony dla dwóch osób. Oparta na epizodzie z trylogii J.R R Tolkiena „Wiadca pierścieni" symuluje największy i de- cydujycy bitwę między Siłami Ciemności a przymierzem Ludów Zachodu o panowanie nad Śródziemiem

Występujące w grze postacie, oddziały, sprzęt oraz większość sytuacji zostały zaczerpnięte z ksiyzki Reguły musiały jednak zostać tak sformułowane, aby dać obu stronom równe szanse na zwycięstwo. Oczywiście pociygnę ło to za soby konieczność pewnego przetwo rżenia wydarzeń, opisanych przez J.R.R.Tol kiena, jak również dodania elementów, które
iiyżce nie występuję, bydź występuję w

  • Dotyczy to przede wszystkim żenią Mmas Tirith, które we „Władcy icieni" odgrywa raczej marginalny rolę.

n z graczy nosi imię Saurona - Władcy mości - potężnej postaci, skrytej w cie i Mordoru i dowodzęcej stamtęd kampa- majęcę na celu rozcięgnięcie Ciemności 3łe Śródziemie.

  • gracz określany jest mianem Wester ;zyk - jest to umowne określenie, znaczę- o prostu „istota z zachodu". Westerneń- dowodzi połęczonymi przymierzem luda- jróbujęcymi się przeciwstawić ekspansji

mości i jej sług.

va na polach Pelennoru" jest grę o bardzo m stopniu komplikacji. W zwięzku z tym

proponujemy, aby gracze nie starali się opa nować od razu wszystkich zasad gry, ani tez pamiętać wszystkich szczegółów i reguł Nie iest to możliwe. Najlepiej jest przeczytać instrukcję raz, bydź dwa razy, aby wyrobić so­bie ogólne pojęcie o przebiegu gry, a następ­nie zaczęć grać i, gdy wyniknę niejasne sy tuacje (a będzie ich niemało), odnosić się do odpowiedniego paragrafu instrukcji Duży stopień komplikacji powoduje, ze „Bitwa na polach Pelennoru" jest grę dla wytrwałych. Nie tylko dlatego, ze przeciętny czas jej roz­grywania wynosi około 4 godzin, ale również dlatego, ze pełne wykorzystanie kryjęcych się w niej możliwości strategicznych i taktycz­nych możliwe jest dopiero po opanowaniu za­sad, a to wymaga kilkukrotnego rozegrania. Jesteśmy przekonani, ze „Bitwa..." jest grę. w który im dłużej się gra, tym większy się czer­pie 7 tego przyjemność. A więc życzymy wytrwałości i dużo przyjemności przy planszy „Bitwy na polach Pelennoru"

SŁOWNIK TERMINÓW

W grze używane sę pewne terminy i określe­nia w specyficznym tylko dla niej znaczeniu Niektóre z nich tłumaczę się same przez się, inne me i mogę być dla graczy niezrozumiałe. Poniżej podane jest krótkie wyjaśnienie kilku z nich.

Siła bojowa - umieszczony na żetonie współczynnik, od wielkości którego zalezy potencjalna zdolność oddziału do zadawania przeciwnikowi strat. Siła bojowa oznaczana jest jednę z pięciu pierwszych liter alfabetu, przy czym „A" oznacza największy siłę bojo­wy, zaś „E" - najmniejszy. Siła bojowa może być wyrażana duzę lub mały literę. Litera duża, np. „B" stanowi o zdolności oddziału do zadawania przeciwnikowi strat w starciu wręcz, zaś litera mała. np. „e" - o zdolności oddziału do rażenia przeciwnika pociskami (strzałami z łuków lub kuszy) z pewnej odle­głości. Niektóre oddziały posiadaję siłę bojo­wy obu rodzajów.

Strój ochronny - umieszczony na żetonie współczynnik, oznaczajęcy jakość pancerza lub innego ubioru ochronnego, noszonego przez żołnierzy danego oddziału. Najlepszy strój ochrony oznaczony jest cyfrę „4", naj­gorszy-„1".

Morale - umieszczony na żetonie współ­czynnik, oznaczajęcy odwagę i poświęcenie żołnierzy danego oddziału. Im wyzsze morale, tym mniej poważne straty oddział może odnieść w czasie walki. Najwyższe morale oznaczone jest literę „W", najniższe - literę „Z".

Autorytet - umieszczone na żetonie, cyfro­we określenie zdolności wodza do ponowne­go zebrania rozproszonego oddziału. Podczas pojedynku wodzów służy do określenia ich siły i waleczności.

Moc czarów - umieszczona na żetonach wodzów - czarodziejów (Gandalfa i Króla Nazguli) obok autorytetu dana im pula punk­tów, który mogę wykorzystać w cięgu całej gry do rzucania czarów.

 

  • Bitwa na polach Pelennoru1Bitwa na polach Pelennoru1
  • Bitwa na polach Pelennoru2Bitwa na polach Pelennoru2
  • Bitwa na polach Pelennoru3Bitwa na polach Pelennoru3
  • Bitwa na polach Pelennoru4Bitwa na polach Pelennoru4
  • Bitwa na polach Pelennoru5Bitwa na polach Pelennoru5