• barbakan_gra_planszowa_2barbakan_gra_planszowa_2
  • barbakan_gra_planszowa_3barbakan_gra_planszowa_3
  • barbakan_gra_planszowa_4barbakan_gra_planszowa_4
  • barbakan_gra_planszowa_5barbakan_gra_planszowa_5

 INSTRUKCJA do gry towarzyskiej pt.
„BARBAKAN“
Gra składa się z: planszy, 32 pionków w 4 kolorach (8 — żółtych
8 — czerwonych, 8 - niebieskich, 8 — zielonych)
W grze mogą brać udział 2, 3 lub 4 osoby. Przy 2 grających każdy ma do dyspozycji 12 pionków w dwóch kolorach, przy 3 grających po 8 pionków, przy 4 po 6 pionków. Wewnętrzne centralne koło planszy (pola wewnątrz tego koła) to tak zwany barbakan. Celem gry jest wejście wszystkimi pionkami do barbakanu.
Zasady gry
W pierwszym etapie gry odbywa się ustawianie pionków. Gracze kolejno ustawiają po 1 swoim pionku na dowolnie wybranych, wolnych polach zewnętrznych (białe pola z czerwonymi obwódkami) planszy. Gdy wszystkie pionki zostały ustawione, rozpoczyna się drugi etap gry.
W drugim etapie gry gracze kolejno wykonują ruchy, przesuwając swoje dowolnie wybrane pionki po liniach na planszy na sąsiednie wolne pole. Wolno przesuwać pionki w dowolną stronę. Nie wolno rezygnować z wykonania ruchu, choćby był on niekorzystny dla gracza. Pionki nie biją się wzajemnie. Pionek, który raz wszedł do wnętrza barbakanu, nie może już z niego wyjść. Wolno mu się poruszać tylko po polach wewnątrz barbakanu. Gracz, który wejdzie wszystkimi swoimi pionkami do wnętrza barbakanu, wygrywa grę.
Udziałowa 1760 87.09.07 10.000