INSTRUKCJA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW
„Minikomputer" jest zabawką dydaktyczną przeznaczoną dla dzieci w wieku przedszkolnym (od 3 do 7 lat) polegającą na prawidłowym dobieraniu parami, obrazków zamieszozonych po lewej stronie każdej planszy z obrazkami zamieszczonymi po jej prawej stronie.
Po dokonaniu wyboru, dziecko łączy dwa obrazki dotykając jednocześnie wtyczkami do metalizowanej folii widocznej w otworkach plansz. Poprawność wykonanego zadania potwierdza zapalająca się żarówka umieszczona w elemencie plastikowym.
Komplet gry składa się z siedmiu ponumerowanych plansz. Każda z nich zawiera materiał graficzny opracowany pod kątem rozwiązywania innego zadania, polegającego na doborze obrazków według innej zasady wzajemiej przynależności.
Poniżej zamieszczony jest wykaz tych zadań, podanych w formie polecen (pytan) skierowanych do bawiącego się dziecka:
Plansza Nr 1 „Co do czego?" np.: filiżanka - spodek. Plansza Nr 2 „Gdzie można zobaczyć?" np.: grzyby - las. Plansza Nr 3 „Kto tego potrzebuje?" np.: konewka - ogrodnik. Plansza Nr 4 „A co się potem stało?" np.: chłopiec łowiący ryby – wyło
wiona rybka. Plansza Nr 5 „Który obrazek sprzeciwia się drugiemu?" (Szukamy kon
trastów) np.: ślimak - rakieta. Plansza Nr 6 „Nazwij głośno obrazki i posłuchaj, które słowa tak samo
się zaczynają?" np.: lampa - lalka. Plansza Nr 7 „Czy potrafisz policzyć?" (czy znasz już cyfry?).
Uwaga: Odczytując dzieciom polecenia, należy również pouczyć je, aby przy wykonywaniu zadania zaczynały zawsze od wybrania jednego z obrazków umieszczonych po lewej stronie planszy.
Plansze Nr 5, 6 i 7 przeznaczone są dla dzieci 6-cio letnich.
Przed przystąpieniem do gry należy zaopatrzyć się w 2 baterie typ R10, które instaluje się wewnątrz elementu plastikowego, pomiędzy żarówką i sprężyną. Po skończeniu zabawy, wtyczki powinny być umieszczone w otworkach znajdujących się w bocznej ściance elementu.

  • IMG_20201113_085956IMG_20201113_085956
  • IMG_20201113_090001IMG_20201113_090001
  • IMG_20201113_090027IMG_20201113_090027
  • IMG_20201113_090045IMG_20201113_090045