INSTRUKCJA DO ZABAWKI „WAGA MATEMATYCZNA"
Zabawka w zamierzeniu opracowujących jest przeznaczona głównie dla dzieci w wieku 7–8 lat i ma służyć do ćwiczeń z zakresu matematyki t.zn. dodawania i porównywania wartości cyfrowych oraz do ilustrowania tych działań przy zadaniach tekstowych.
Aby osiągnąć równowagę ramion należy zawiesić na jednym ramieniu wagi taką ilość płytek i na takich wartościach cyfrowych aby suma tych wartości cyfrowych była równa sumie wartości cyfrowych płytek zawieszonych na drugim ramieniu.
Równowaga ramion wskazuje równość wartości cyfrowych którą można np. zilustrować następująco:
6+2=1+7
6+2=3+5
6+2= 4 + 4
6+2=8

  • waga_matematyczna_zabawka_rl_1waga_matematyczna_zabawka_rl_1
  • waga_matematyczna_zabawka_rl_2waga_matematyczna_zabawka_rl_2
  • waga_matematyczna_zabawka_rl_3waga_matematyczna_zabawka_rl_3
  • waga_matematyczna_zabawka_rl_4waga_matematyczna_zabawka_rl_4
  • waga_matematyczna_zabawka_rl_5waga_matematyczna_zabawka_rl_5