Instrukcja do gry planszowej pt. „ INWAZJA”
Gra przeznaczona jest dla młodzieży. W grze może brać udział od 2 do 5 osób. Gra składa się: z planszy, 21 pionków w 6 kolorach, kostki do rzucania i instrukcji.
ZASADY GRY:
Jeden z grających gra tylko jednym pionkiem - statkiem. Zajmuje on centralne miejsce na planszy, ustawia swój pionek na środkowej planecie i jest „obrońcą” planety. Pozostali zawodnicy ustawiają swoje pionki - statki na szarych polach na obrzeżu planszy w dowolnym układzie, są oni „intruzami” atakującymi środkową planetę. Grę rozpoczyna jeden z graczy „intruzów”. Rzuca on kością i posuwa jeden ze swych dowolnie wybranych pionków - statków o tę ilość pól na planszy w dowolną stronę, ile oczek wyrzucił. Następnie „obrońca" rzuca kością i przesuwa swój pionek – statek w dowolną stronę o tę ilość pól na planszy ile oczek wyrzucił. Przy dwu grających gracze wykonują ruchy na zmianę. Przy większej ilości grających, po każdym ruchu „intruza" wykonuje ruch „obrońca”.
„Intruz” nie bije „obrońcy". ,,Obrońca" bije ,,intruza", jeżeli w wyniku swego ruchu stanie na polu zajmowanym przez „intruza" lub przejdzie przez pole zajmowane przez ,,intruza”.
Celem gry dla „intruzów" jest ustawienie swych pionków -- statków na polach wewnętrznego okręgu (pola w kolorze niebieskim). Ustawienie pionków - statków przez intruzów" na wszystkich polach niebieskich oznacza zdobycie planety i pokonanie „obrońcy".
Celem gry zawodnika „obrońcy" jest uniemożliwienie „intruzom" zajęcia pól na wewnętrznym okręgu przez zbicie odpowiedniej ilości ich statków,
Pola na wewnętrznym okręgu planszy „intruzi" mogą zajmować tylko po wyrzuceniu odpowiedniej ilości oczek. „Intruzi" stojąc na tych polach nie mogą zostać zbici przez obrońcę i nie może on w trakcie swych ruchów przechodzić przez te pola.
 

  • inwazja_2__1inwazja_2__1
  • inwazja_2__2inwazja_2__2
  • inwazja_2__3inwazja_2__3
  • inwazja_2__4inwazja_2__4
  • inwazja_2__5inwazja_2__5