Stare Graty - przedmioty z PRL, gry planszowe

Wkraczając do mrocznych korytarzy Jaskini, pełnych różnego rodzaju niebezpieczeństw i istot, których pochodzenie na zawsze
pozostanie zagadką wszechświata, pragnąłeś zwiększyć swoje szanse na zdobycie Korony Władzy, umożliwiającej panowanie nad
światem. Twoim postępowaniem nie kierowała jednak zwykła brawura, przejawiana w ignorowaniu trwogi, ani też zbytnie
zamiłowanie do przygód, których sporo oczekiwało Cię w tej krainie, tylko... chłodna kalkulacja - ponieważ doskonale zdawałeś
sobie sprawę, jak bardzo odnalezienie Magicznego Kryształu przybliży osiągnięcie najważniejszego celu Twej wyprawy...
* * * * * * * WSTĘP * * * * * * * 60 KART JASKINI Gra Jaskinia" jest kolejnym uzupełnieniem „Magii i Miecza", Karty te, zaprojektowane identycznie jak Karty Przygód, zaktóre w przeciwieństwie do poprzednich stanowi również stępują je lub uzupełniają na terenie Jaskini. gre samoistną, co oznacza, iż można w nią grać nie mając głównej planszy. Co więcej, w grze tej można wykorzystać 12 KART PODZIEMI Karty Przygód, Czarów i Poszukiwaczy zawarte w pozosta
Są one wykorzystywane na tych samych zasadach, jak Karty łych rozszerzeniach podstawowej wersji i tym samym
Przygód, tyle że w Podziemiach. uatrakcyjnić przebieg rozgrywki. W zależności jednak od tego, czy gra się z wykorzystaniem
8 KART POSZUKIWACZY głównej planszy czy też jedynie używając elementów wypo
Karty Poszukiwaczy są podwójne: karta większa oprócz ilusażenia samej Jaskini", różny jest cel gry i sposoby jego
stracji zawiera informacje na temat Poszukiwacza, zaś karta osiągnięcia. Dlatego też reguły gry są zaprojektowane w ten
mniejsza, po osadzeniu w plastikowej podstawce będzie stasposób, iż dotyczą samej gry Jaskinia", natomiast w przy
nowić graficzną reprezentację Poszukiwacza na planszy (piopadku rozgrywki z wykorzystaniem pierwszej części ,,Magii i
nek). W dalszej części instrukcji zwrot ,,Karta Poszukiwacza" Miecza" podstawę stanowią przepisy w niej zawarte, a poniż
będzie oznaczał tylko kartę większą (opisaną), zaś zwrot ,,Posze stają się wówczas jedynie ich uzupełnieniem, odnoszą
szukiwacz'' - samą postać (pionek). cym sie w szczególności do rozszerzenia w postaci gry Jaskinia".
160 ŻETONÓW POMOCNICZYCH Żetony należy podzielić według kolorów. Używane są one do oznaczania indywidualnych cech Poszukiwacza: Siły (Czer
wone), Mocy (Niebieskie), Wytrzymałości (Zielone), oraz licz***** WYPOSAŻENIE * * * * *
by posiadanych przez niego mieszków złota (Zółte). PLANSZA Jest to graficzny obraz Krainy, po której odbywa się wędrów-KOSTKA ka Poszukiwaczy. Są tu dwa rodzaje Obszarów: fragmenty Kostki używa się przy wykonywaniu Ruchów, przy rozstrzykorytarza Jaskini oraz Komnaty.
ganiu obu rodzajów Walki (opisane są one dokładniej dalej),
jak również przy określaniu skutków wykonywania niekto 30 KART PRZYGOD
rych instrukcji. Jeżeli wymaga sie użycia więcej niż jednej Na Kartach Przygód opisane są niezwykłe Miejsca, które po
kostki, należy rzucić kostką kilkakrotnie i dodać wyniki. szukiwacze odwiedzą w trakcie rozgrywki, Zdarzenia, których będą świadkami lub uczestnikami, zwykłe i magiczne Przedmioty, które znajdą; są też scharakteryzowani Wrogowie, Przyjaciele i Nieznajomi, których spotkają.

 

Pin It

Komentarze obsługiwane przez CComment

nostalgia stronaKoniecznie odwiedź - nostaliga.pl!
Bardzo ciekawie prowadzona strona o dzieciństwie lat 70-80.


 

Stare Graty - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kolekcja gier planszowych PRL, lata 50te-90te.
Stare zabawki, antyki i starocie.
Pamiątki z dawnych lat. Skup antyków i staroci.