INSTRUKCJA DO GRY PLANSZOWEJ DLA MŁODZIEŻY PT. „MIX - MAX”
Skład gry:
plansza 16 pionków w czterech kolorach - zielonym, czerwonym, żółtym i białym 4 krążki w czterech kolorach j. w. 100 žetonów 5-punktowych
1 kostka do rzucania ZASADY GRY:
W grze biorą udział dwie do czterech osób. Zawodnicy 0trzymują po jednym krążku i po cztery pionki w jednym kolorze.
Na planszy znajdują się zestawy cyfr od 1 do 6. Nad zestaweni znajduje się tabelka podzielona na 4 części.
Przed przystąpieniem do gry zawodnicy zakrywają, jedną z wybranych cyir krążkiem, a następnie stawiają na wybraną liczbę po jednym żetonie. UWAGA! Žetony kładziemy na czerwonym kole w środku planszy.
Następnie jeden z grających rzuca kostką. Jeżeli liczba oczek będzie równa liczbie zakrytej krążkiem, wtedy dany zawodnik stawia pionek na tabelce.
Rozgrywka ta powtarzana jest cztery razy, tak żeby każdy z grających rzucał kostką. Każde trafienie zaznaczone jest pionkiem.
Za każdym razem zawodnik stawia punkty na wybraną liczbę. Po czterech rozgrywkach przystępujemy do obliczania punktów.
Zawodnik, który ma największą ilość pionków, zabiera wszystkie punkty.
W przypadku, jeżeli zawodnicy mają jednakową ilość pionków, dzielą punkty na równe części.
W razie niepodzielności punktów, reszta punktów zostaje w kasie jako nadwyżka do następnej rozgrywki.
Gra trwa 4 rundy po 4 rozgrywki. Kto w czterech rundach zdobył największą ilość punktów, dosta je jako premię od każdego z grających po 5 punktów. Producent:
Projektant: Spółdzielnia Inwalidów
Zespół Grafiki Użytkowej ,,Przemysłowa"
ul. 7 Kamienic nr 27 Katowice
Częstochowa ul. Rew. Październikowej 8a C-3 Rybnik 4395-78 30.000

 

  • mixmax3_1mixmax3_1
  • mixmax3_2mixmax3_2
  • mixmax3_3mixmax3_3
  • mixmax3_4mixmax3_4
  • mixmax3_5mixmax3_5
  • mixmax3_6mixmax3_6